Medicinski rečnik – Pojmovi na R

Medicinski pojmovi na slovo R. Ova stranica Vam nudi oko 325 članaka – objašnjenja za medicinski pojam na slovo R: Rabdomiom, Rabijes, Radijalan, Radiorezistentan, Radon…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na R, javite nam se putem kontakt forme.

Rabdomiom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rabdomiom, tumor mišića.

Rabijes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rabijes, besnilo, hidrofobija; fatalna infektivna bolest pasa, mačaka i divljih životinja. Može se preneti na čoveka ujedom zaražene životinje.

Racionalizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Racionalizacija, mentalni pokušaj da se opravda neprihvatljiva situacija.

Radijacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijacija, zračenje, prolaz energije kroz prostor. Ova energija se može preneti putem ultraljubičastih zraka, gamazraka, kosmičkih zraka i x-zraka.

Radijaciona bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijaciona bolest, muka, povraćanje i slabost kao reakcija na velike doze x-zraka ili drugih radijacija.

Radijaciona terapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijaciona terapija, lečenje pomoću x-zraka ili radijuma, kobalta i drugih radioaktivnih materija.

Radijalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijalan, zrakast, koji vodi iz centra.

Radijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijum, radioaktivni elemenat koji se upotrebljava u lečenju izvesnih malignih oboljenja.

Radijus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radijus, žbica, spoljna kost podlaktice.

Radikularan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radikularan, odnosi se na nerve koji potiču iz kičmene moždine.

Radioaktivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radioaktivan, osobina materije koja zrači nevidljivim zracima koji prodiru kroz predmete, tkiva i sl.

Radiografija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiografija, korišćenje x-zraka radi dobijanja snimaka.

Radioizotop – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radioizotop, stabilan, neradioaktivan element koji se bombarduje u reaktoru neutronima i drugim česticama da bi postao radioaktivan.

Radiolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiolog, lekar koji se specijalizovao za korišćenje x-zraka i radijuma u dijagnozi i lečenju bolesti.

Radiologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiologija, grana medicine koja se bavi radioaktivnim materijama i njihovom dijagnostičkom i terapijskom primenom.

Radio-neprozračan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radio-neprozračan, nepropustljiv za x-zrake, kao što su npr. izvesni preparati joda.

Radiorezistentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiorezistentan, otporan na efekte radijacije, te prema tome se ne može uništiti x-zracima ili drugom vrstom radioaktivnosti.

Radiosenzitivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiosenzitivan, može se uništiti putem radijacije.

Radioulnaran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radioulnaran, odnosi se na kosti podlaktice (radijus i ulna).

Radon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radon, radioaktivni element nastao iz radijuma.

Rađati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rađati, reprodukovati, stvarati novo biće sopstvene vrste.

Rahitičan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rahitičan, osoba koja boluje od rahitisa.

Rahitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rahitis, oboljenje kostiju prouzrokovano nedostatkom vitamina D, a spada u deficitarne bolesti; engleska bolest.

Ragada – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ragada, pukotina.

Rajnoova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rajnoova bolest, oboljenje koje pogađa žene češće nego muškarce, kod koga postoji hronična konstrikcija, spazam krvnih sudova u prstima. Ponekad dovodi do gangrene vrhova prstiju.

Rame – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rame, zglob i oblast u kojoj se ruka spaja sa telom.

Ramstedova operacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ramstedova operacija, hirurška procedura u kojoj se proseca hipertrofisani mišićni deo koji okružuje izlazni deo želuca.

Ramus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ramus, grana, obično se odnosi na granu nekog nerva.

Rana ambulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rana ambulacija, podizanje pacijenta iz kreveta ubrzo posle hirurške intervencije ili neke druge bolesti koja ga je vezala za krevet.

Ranula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ranula, cista pljuvačne žlezde smeštena ispod jezika.

Rarefakcija kosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rarefakcija kosti, gubitak kalcijuma iz kosti.

Rascepljeno nepce – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rascepljeno nepce, urođena deformacija gde se nepca u krovu usta ne spajaju duž srednje linije.

Rastvor, izotoni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, izotoni, rastvor koji odgovara po jačini rastvorenim materijama koje se nalaze u telesnim tkivima.

Rastvor, Ringerov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, Ringerov, veštački načinjen rastvor koji sadrži mnoge minerale koji se nalaze u telesnim tečnostima.

Rastvor, zasićen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, zasićen, rastvor koji sadrži sve čvrste materije koje može da primi u rastvorenom stanju.

Rastvoriti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvoriti, razložiti neku materiju stavljanjem u neki rastvor.

Raš – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Raš, crvenilo kože.

Ravno stopalo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ravno stopalo, taban, spuštanje normalnog svoda stopala; pes planus.

Ravnoteža

Ravnoteža, stanje ekvilibrijuma, balansa kao što je npr. ravnoteža tečnosti.

Razmaz – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Razmaz, ćelije koje su razmazane na staklenoj pločici i pripremljene za mikroskopsko ispitivanje.