Nasledne i urodjene bolesti

Sadržaj članaka u meniju je posvećen temi: Nasledne i urodjene bolesti. Linkovi i uvodni tekstovi članaka su izlistani ispod opisa kategorije, a ovde je dat kratak opis njihovog sadržaja:

Genetska medicina: Šta je genetska medicina. Da li se vrše ispitivanja hromozoma ili gena. Genetska medicina i nasledne bolesti.

Karakteristike nasleđa: Šta su nasleđene karakteristike, ima li pravila nasleđivanja. Da li nasledne karakteristike, koje utiču na nasledne bolesti, ponekada preskaču generacije i javljaju se u potonjim generacijama.

Nasledne ili urođene osobine povezane sa mentalnom i fizičkom zaostalošću: Koji su to faktori povezani sa naslednim i urođenim bolestima koje prati mentalna i fizička zaostalost.

Ukoliko želite da objavite članak teme: Nasledne i urodjene bolesti, javite nam se putem kontakt forme.

Genetska medicina

Šta se podrazumeva pod izrazom »genetska medicina«? To je nova nauka koja se brzo razvija i koja se bavi okolnostima i uslovima koji utiču i obavljaju nasleđe. Zahvaljujući usavršavanju novih, veoma moćnih mikroskopa, danas je…

Nasledne ili urođene osobine povezane sa mentalnom i fizičkom zaostalošću

Navedite neke od faktora koji su povezani sa onim naslednim i urođenim bolestima koje prati mentalna i fizička zaostalost? a. Nasleđivanje defektivnih gena b. Razvoj abnormalnosti hromozomo, kao kod mongolizma, Klinefelterovog sindroma i Tamerovog sindroma…

Karakteristike nasleđa

Šta se podrazumeva pod nasleđenom karakteristikom? To je osobina ili telesna karakteristika koja se prenosi sa jedne generacije na drugu. Ovakvu osobinu ili karakteristiku određuju jedinice unutar jezgra ćelija zametka, koje se zovu hromozomi ili…