Lekovi, preparati i lekovito bilje

Ovaj blok sadržaja – Lekovi, preparati i lekovito bilje – sadrži članke koji daju odgovore na pitanja o vrstama lekova i preparata i njihovom uzimanju, kućnoj apoteci i lekovitim biljkama. Članci su grupisani u sledećim podmenijima:

  • Lekovi;
    Vrste lekova: za smirenje, protiv bolova, antibiotici, barbiturati, laksativi, narkotici. Kada i kako koristiti lekove i preparate.
  • Lekovito bilje;
    Vrste lekovitog bilja, kako lekovito bilje pomaže ljudskom organizmu, šta može da se leči i kako. Kako pronaći i pripremiti za upotrebu lekovito bilje.

U okviru ovih podmenija možete promovisati Vaše poslovanje, lekove, preparate, usluge i objavljivati edukativno-komercijalne članke.

Javite nam se!