Medicinski rečnik – Pojmovi na Š

Medicinski pojmovi na slovo Š. Ova stranica Vam nudi objašnjenja za medicinske pojamove na slovo Š: Šagasova bolest, Šistozomijaza, Škrofula, Šok, ireverzibilan…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na Š, javite nam se putem kontakt forme.

Šagasova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šagasova bolest, parazitarno često smrtonosno oboljenje koje se sreće u Južnoj Americi, najčešće u Brazilu.

Šankr – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šankr, primarni afekt sifilisa. Mala ulceracija koja služi kao ulaz raznim infekcijama; venerična ulceracija; stari naziv za aftozni stomatitis.

Šant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šant, sporedan prolaz; alternativni put.

Šarlah – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šarlah, grozničava zarazna dečja bolest, skarlatina.

Šarlahna groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šarlahna groznica, infektivno oboljenje koje se javlja u detinjstvu, a prouzrokovano je jednom vrstom streptokoka.

Šav – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šav, ožiljak ili brazgotina posle operacije sutura.

Šikov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šikov test, kožni test pomoću koga se određuje da li je neka osoba imuna na difteriju.

Šistozomijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šistozomijaza, stanje koje je nastalo kao posledica plivanja u vodama zaraženim parazitom puževa.

Šizo- predmetak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šizo- predmetak u složenicama i označava rascep.

Šizofrenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šizofrenija, oblik duševnog oboljenja u kome postoji povlačenje, gubljenje dodira sa realnošću. Ono se najčešće viđa kod adolescenata i mladih osoba.

Škrofula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Škrofula, stari izraz za tuberkulozu limfnih žlezda u vratu.

Šok – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, poremećaj koji je prouzrokovan nedovoljnom količinom krvi koja cirkuliše. Šok može nastati zbog preteranog gubitka krvi, teške povrede (traumatični šok) ili velikog duševnog potresa, straha (psihički šok). Šok se karakteriše padom krvnog pritiska, brzim…

Šok, anafilaktički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, anafilaktički, šok nastao zbog injekcije nekog leka na koji je pacijent senzibilisan.

Šok, hematogeni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, hematogeni, šok prouzrokovan gubitkom velikih količina krvi.

Šok, insulinski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, insulinski, šok prouzrokovan ubrizgavanjem velikih količina insulina što ima za posledicu suviše malu količinu šećera u krvi.

Šok, ireverzibilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, ireverzibilan, šok koji je trajao suviše dugo tako da je vraćanje u normalno stanje nemoguće.

Šok, lečenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, lečenje, vidi lečenje šokovima.

Šok, neurogeni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, neurogeni, šok prouzrokovan preteranom stimulacijom nerava.

Šok, primarni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, primarni, šok koji se događa neposredno posle povrede.

Šok, sekundarni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šok, sekundarni, šok koji se odigrava nekoliko časova posle povrede.

Špric – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Špric, vidi brizgalica.

Štucanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Štucanje, iznenadni grč prečage (dijafragme).

Šulc-Čarltonov test – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šulc-Čarltonov test, kožni test koji označava da je neka osoba imuna na šarlah.

Šum srca – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šum srca, nenormalan srčani zvuk koji se čuje kada se bolesno srce sluša stetoskopom.

Šuljevi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šuljevi, hemoroidi.