Šizofrenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Šizofrenija, oblik duševnog oboljenja u kome postoji povlačenje, gubljenje dodira sa realnošću. Ono se najčešće viđa kod adolescenata i mladih osoba.

Preporuka strane: