Medicinski rečnik – Pojmovi na T

Preko 270 medicinskih pojmova na slovo T. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na T: Tabes dorzalis, Tahikardija, Tamponada, Tarzus, Tecitis…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na T, javite nam se putem kontakt forme.

T.A. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

T.A., skraćenica koja označava krvni pritisak.

T.I.D. – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

T.I.D., simbol u receptu koji označava tri puta dnevno.

Tabes dorzalis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tabes dorzalis, sifilisno oboljenje kičmene moždine.

Tačkast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tačkast, označen sićušnim tačkicama.

Tahikardija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tahikardija, brzi srčani rad.

Taktilan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Taktilan, odnosi se na čulo dodira, opipljiv.

Talasemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Talasemija, Kulijeva anemija; mediteranska anemija; hereditamo oboljenje koje se karakteriše uvećanjem slezine, nedovoljnom razvijenošću tela i izraženom anemijom.

Talipes – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Talipes, deformacija stopala kao što je npr. krivo stopalo.

Tampon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tampon, pamučna materija, gaza, koja se često upotrebljava da ispuni neku šupljinu; lopta, smotuljak od pamuka, služi za pritiskivanje.

Tamponada – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tamponada, zaustavljanje isticanja krvi ili neke druge tečnosti putem umetanja pamučnog sunđera, vate ili bilo kakvim pritiskom.

Tanko crevo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tanko crevo, duga cev od želuca do debelog creva; glavno mesto varenja i upijanja hrane, intestinum.

Tantrum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tantrum, izliv nekontrolisanog gneva.

Tarz – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tarz, prevoj, svod stopala.

Tarzalgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tarzalgija, bol u stopalu.

Tarzus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tarzus, članak.

TAT – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

TAT, tetanusni antitoksin; takođe i test tematske apercepcije, psihološki test.

TBC – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

TBC, tuberkuloza.

Tecitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tecitis, zapaljenje ovojnice tetive.

Tehnika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tehnika, hirurška, metod koji se upotrebljava za obavljanje hirurških operacija.

Tehnika smrznutog preseka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tehnika smrznutog preseka, tehnika pri kojoj se tkivo uklonjeno putem hirurške intervencije podvrgava mikroskopskom ispitivanju nekoliko minuta posle uklanjanja tog tkiva.

Tej-Saksova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tej-Saksova bolest, amaurotična porodična idiotija. Progresivno fatalno oboljenje koje se dešava u ranom detinjstvu.

Teka – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Teka, pokrivka ili ovojnica neke tetive.

Telazis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Telazis, sisanje, dojenje.

Teleangiektazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Teleangiektazija, male, crvenkaste oblasti na koži koje su nastale kao posledica uvećanja i dilatacije krvnih kapilara.

Telijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Telijum, bradavica, dojka.

Telitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Telitis, zapaljenje bradavice dojke.

Temperatura, telesna toplota – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Temperatura, telesna toplota. Normalna telesna temperatura je između 36 i 37°C; povišena (subfebrilna): 37-39°C; jaka: 39-40°C; veoma jaka: preko 40°C.

Temporalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Temporalan, odnosi se na slepoočnicu, slepoočnu kost.

Temporomandibularni zglob – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Temporomandibularni zglob, spoj donje vilične kosti i slepoočne kosti, sa strane glave i ispred uha.

Tenama oblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenama oblast, dlan šake, naročito ona oblast smeštena u blizini osnovice palca.

Tendinoplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tendinoplastika, plastična operacija na tetivi, često se obavlja u slučajevima paralize ili kada postoji kontraktura, skraćenje tetive.

Tenezam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenezam, nagon i napon pri pokušaju da se mokri ili da se isprazni debelo crevo, da se defecira.

Tenija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenija, pijosnati crv.

Tenija koli – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenija koli, duge trake fibroznog tkiva koje se pružaju duž spoljnog dela debelog creva.

Tenoplastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenoplastika, plastična hirurgija ili reparatome operacije na tetivi.

Tenosinovitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenosinovitis, zapaljenje ili infekcija tetive i njene ovojnice.

Tenotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenotomija, presecanje, zasecanje tetive, ponekad se izvodi da bi se produžila.

Tentorijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tentorijum, fibrozno tkivo u vidu školjke koje odvaja dva glavna dela mozga, veliki mozak i mali mozak, cerebrum i cerebelum.

Tenzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenzija, pritisak, istezanje ili naprezanje.

Tenzlja, intraokularna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenzlja, intraokularna, pri-tisak tečnosti unutar očne jabučice.