Tampon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tampon, pamučna materija, gaza, koja se često upotrebljava da ispuni neku šupljinu; lopta, smotuljak od pamuka, služi za pritiskivanje.

Preporuka strane: