Medicinski rečnik – Pojmovi na E

Više od 150 medicinskih pojmova na slovo E. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na E: Ebštajnova bolest, ECHO virus, Edem, Eferentan, Efedrin…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na E, javite nam se putem kontakt forme.

Ebštajnova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ebštajnova bolest, urođena deformacija srca koja se karakteriše neuobičajenim mestom srčanih zalisaka.

Egzenteracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzenteracija, operacija koje se primenjuju kod pacijenata obolelih od uznapredovalog kancera, a predstavljaju pokušaj da im se produži život. Često ove operacije obuhvataju uklanjanje većeg broja organa, uključujući tu i mokraćnu bešiku i rektum.

Egzoftalmus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzoftalmus, izbočenje, ispupčenje očnih jabučica, u nekim slučajevima preterane aktivnosti tireoidne žlezde.

Egzogen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzogen, nešto što potiče van tela; supr. endogen.

Egzokrine žlezde – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzokrine žlezde, žlezde koje svoje proizvode luče kroz kanale (tube), van tela ili u neki drugi organ a ne u cirkulaciju, npr. pljuvačne žlezde.

Egzostoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzostoza, nemaligni, dobroćudni tumor kostiju, koji se karakteriše bujanjem, izbočenjem na jednom ili više mesta.

Egzotoksin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzotoksin, otrov koji luče žive klice; spolja unet otrov.

ECHO virus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

ECHO virus, virus koji često prouzrokuje infekciju gomjih respiratornih puteva udruženu sa žestokom glavoboljom, ukočenošću vrata i drugim simptomima koji mogu da liče na dečju paralizu, poliomielitis ili menirigitis, zapaljenje moždanih opni.

ECS – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

ECS, skraćenica za terapiju elektrošokovima.

Edem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Edem, otok prouzrokovan preteranim nakupljanjem serozne tečnosti u tkivu.

Edem papile, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Edem papile, otok optičkih živaca u dnu oka koji se može videti putem oftalmoskopa.

Edes egipti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Edes egipti, (Aedes egypti), vrsta komarca koji prenosi infektivnu bolest dengu ili žutu groznicu.

Edipovski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Edipovski, odnosi se na Edipov kompleks, psihoanalitička teorija da u razvoju deteta postoji period u kome su ljubav prema roditelju suprotnog pola i prateća nesvesna mržnja prema roditelju istog pola, izvanredno važni.

EEG – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

EEG, skraćenica za elektroencefalogram, zapis rada mozga.

Efedrin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efedrin, hemijsko jedinjenje koje ima više dejstava sličnih onima koje poseduje adrenalin.

Efemeran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efemeran, kratkovečan; nešto što traje samo kratko vreme.

Eferentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eferentan, onaj koji odvodi od nečega, na primer eferentan nerv.

Efidroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efidroza preterano znojenje.

Efluent – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efluent, odliv, isticanje.

Efluvijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efluvijum, miris tela.

Efuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efuzija, isticanje tečnosti iz nekog dela tela.

Ego – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ego, svesno shvatanje sebe; ja.

Egzacerbacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzacerbacija, rasplamsavanje, razbuktalost neke bolesti; povratak bolesnog stanja.

Egzantema subitum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Egzantema subitum, trodnevna ospa male dece, bolest dečjeg doba, koja se karakteriše svetlocrvenim, crvenkastim ospama i groznicom. Traje samo nekoliko dana i prolazi spontano.

Ehinokokna cista – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ehinokokna cista, cista nastala kao posledica infekcije parazitom koga u svom organizmu nose zaraženi psi.

Ejakulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ejakulacija, izbacivanje muške semene tečnosti u vaginu za vreme orgazma.

Ekcem – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekcem, zapaljenje kože sa otokom, crvenilom, plikovima.

EKG – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

EKG, skraćenica za elektrokardiogram, zapis rada srca.

Ekhimoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekhimoza, purpuma preobojenost kože kao posledica krvarenja, izliva krvi u tkivo; modrica, uboj.

Eklampsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eklampsija, konvulzivni poremećaj koji se može dogoditi za vreme poslednja tri meseca trudnoće.

Eksangvinotransfuzija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eksangvinotransfuzija, ili zamenska transfuzija, metod koji se upotrebljava da bi se spasli životi novorođenčadi kod kojih postoji eritroblastoza (oboljenje usled nepodudarnog Rh-faktora). Krv novorođenčeta se ukloni i mesto nje da krv davaoca.

Ekscidirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekscidirati, ekscizija, iseći hirurški, odstraniti, izvaditi.

Ekshalirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekshalirati, izdisati, izdahnuti vazduh Supr. inhalirati.

Ekspektoracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekspektoracija, iskašljavanje ispljuvka iz grudi.

Ekspektorant – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekspektorant, bilo koji lek ko- ji se daje da se poboljša, olakša iskašljavanje sluzi iz pluća ili bronhijalnog stabla.

Ekspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekspiracija, izdisanje vazduha; ekshalacija.

Ekstenzivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekstenzivan, proširen, prostomi; supr. intenzivan.

Eksraduralni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Eksraduralni, smešten van duralnog omotača mozga.

Ekstrasistola – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekstrasistola, srčana kontrakcija koja se događa pre normalnog, uobičajenog vremena. Ovaj termin se obično upotrebljava da označi prevremenu srčanu kontrakciju.

– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ekstremitet, ud, kao što je na primer ruka ili noga.