Edem papile, – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Edem papile, otok optičkih živaca u dnu oka koji se može videti putem oftalmoskopa.

Preporuka strane: