Anesteziolog

Anesteziolog

Prof dr Ljiljana Gvozdenović Anesteziolog – Poliklinika Uromedica NS

Dr Ljiljana Gvozdenović, anesteziolog

Prof dr Ljiljana Gvozdenović, saradnik u poliklinici Uromedica NS kako bi sve intervencije prošle što bezbolnije i bez traume. Brižan pristup, pažljivo postupanje sa anesteticima i njihovo nežno plasiranje od strane Prof dr Ljiljana Gvozdenović čine…

Dr Jasmina Pejaković Anesteziolog – Ordinacija Medikdent NS

Dr Jasmina Pejaković anesteziolog

Dr Jasmina Pejaković, specijalista anesteziolog, omogućava obavljanje svih potrebnih stomatoloških i hirurških intervencija uz prethodno davanje anestetika u venu ili njihovim udisanjem. Na taj način se postiže bezbolnost procedure, relaksiranost pacijenta koji je se uopšte…