Defektolog

Dr Ivana Kresić Defektolog – Poliklinika Nada Diva

Dr Ivana Kresić, defektolog

Dr Ivana Kresić, defektolog, u Poliklinici Nada Diva se bavi ispitivanjem sluha, totalnom audiometrijom i timpanometrijom.