Medicinski rečnik – Pojmovi na N

Ova stranica Vam nudi oko 150 objašnjenja – članaka za medicinski pojam na slovo N: Najserova infekcija, Nanizam, Narcisoidnost, Narkoza, Nasleđen…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na N, javite nam se putem kontakt forme.

Nabrati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nabrati, u hirurgiji, tako manipulisati tkivom da se dobije oblik dvostrukog sloja.

Nadbubrežne žlezde – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nadbubrežne žlezde, žlezde smeštene na gornjem polu bubrega.

Nadražljivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nadražljivo, supstanca neke materije koja se primenjuje, stavlja na kožu da bi se proizveo nadražaj, kao što je na primer obloga od slačice. Najserova infekcija, gonoreja kapavac.

Najserova infekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Najserova infekcija, gonoreja kapavac.

Nameštanje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nameštanje, nameštanje nekog preloma i dovođenje slomljenih delova u međusobnu, odgovarajuću vezu.

Nanizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nanizam, patuljast rast.

Napad – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Napad, atak, iznenadan nalet kao što je na primer žestoki paroksizmalni napad bola.

Naprstak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Naprstak, navlaka za prst načinjena od gume, koju lekari upotrebljavaju prilikom ispitivanja različitih otvora u telu.

Narcisoidnost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narcisoidnost, ljubav za sebe samog; seksualna osećanja prema sebi samom.

Narkolepsija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkolepsija, period dubokog sna, koji obično usledi posle nekog epileptičkog napada.

Narkoman – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkoman, osoba koja zavisi od nekog leka, droge.

Narkotik – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkotik, lek koji đovodi do sna ili stupora.

Narkotizam– Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkotizam, narkomanija, zavisnost od droga, adikcija.

Narkotizovati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkotizovati, dovesti do nesvesnog stanja.

Narkoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkoza, stanje dubokog stupora koje je prouzrokovao neki lek.

Naslednost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Naslednost, prenošenje telesnih karakteristika ili bolesti sa roditelja na potomke.

Nasleđen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nasleđen, prenešena karakteristika od roditelja na .potomka putem genetske transmisije.

Nastavak – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nastavak, prominencija; koštana izraslina.

Natalitet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natalitet, broj rođene dece u odnosu na broj stanovništva.

Natremija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natremija, stanje u kome postoji preterano mnogo natrijuma u krvi (pravilnije: hiperatremija).

Natrijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum, hemijski elemenat, metal, nalazi se u velikim količinama u telesnim tečnostima i ćelijama.

Natrijum-hikarbonat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum-hikarbonat, bikarbona soda, umerena, blaga baza koja se preterano upotrebljava da bi se neutralisao suviše kiseo stomačni sok.

Natrijum-citrat – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum-citrat, rastvor koji se dodaje transfuziji da bi se sprečilo koagulisanje krvi.

Natrijum-hlorid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Natrijum-hlorid, so, kuhinjska.

Nauzeja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nauzeja, osećanje da bi se moglo povraćati, muka.

Navikularna kost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Navikularna kost, kost u obliku čira koja je lokalizovana u ručju ili kostima skočnog zgloba.

Nazalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazalno, odnosi se na nos.

Nazolabijalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazolabijalno, odnosi se na nos i usne.

Nazofaringitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazofaringitis, zapaljenje nosa i ždrela.

Nazofarinks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazofarinks, nos i ždrelo.

Nazolakrimalno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nazolakrimalno, odnosi se na nos i suzne žlezde, kao i suzne kanale.

Nealergen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nealergen, odnosi se na materiju koja ne prouzrokuje alergijsku reakciju.

Neartikulisanost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Neartikulisanost, nemogućnost izražavanja.

Nedostatak vitamina A – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina A, javlja se kod mladih osoba, a dovodi do neadekvatnog rasta. Kod svih ljudi vitamin A ima udela u funkciji vida, a njegov nedostatak prouzrokuje zapaljenje površine očne jabučice (kseroftalmija).

Nedostatak vitamina B – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina B, nedostatak vitamina dovodi do oboljenja poznatog kao beri-beri.

Nedostatak vitamina B2 – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina B2, nedostatak ovog vitamina dovodi do pucanja kože u uglovima usana, hrapavih i suvih šaka i ljuštenja kože.

Nedostatak viiamina B – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak viiamina B, klinički, ovaj nedostatak se javlja gotovo isključivo kod dece i može prouzrokovati grčeve, smanjeni rast i tešku anemiju.

Nedostatak vitamina C – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina C, nedstatak ovog vitamina prouzrokuje skorbut.

Nedostatak vitamina D – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina D, nedostatak ovog vitamina prouzrokuje rahitis bez koštanih deformacija.

Nedostatak vitamina K – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nedostatak vitamina K, nedostatak ovog vitamina se odražava u otkazivanju mehanizma zgrušavanja krvi i može dovesti do krvarenja u mozgu kod novorođenčadi.