Nadražljivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Nadražljivo, supstanca neke materije koja se primenjuje, stavlja na kožu da bi se proizveo nadražaj, kao što je na primer obloga od slačice. Najserova infekcija, gonoreja kapavac.

Preporuka strane: