Medicinski rečnik – Pojmovi na H

Preko 240 medicinskih pojmova na slovo H. Medicinski rečnik medicinskih pojmova na H: Halacion, Heilozis, Helmintijaza…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na H, javite nam se putem kontakt forme.

H2O – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

H2O, voda.

H2O2 – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

H2O2, hidrogen peroksid, hidrogen.

Habituelan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Habituelan, prešao u naviku, naviknutost, zavisnost, kao što je narkomanija naviknutost na narkotike.

Habitus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Habitus, navika, fiksirano ponašanje koje je stvoreno ponavljanjem; telesni sastav.

Halacion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Halacion, zapaljena cista očnog kapka, čmičak.

Halitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Halitoza, zadah, loš dah.

Halucinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Halucinacija, lažno osećanje percepcije, priviđanje.

Haluks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Haluks, palac stopala.

Hamartom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hamartom, razvoj tkiva koje je posledica preterane agregacije (nakupljanja).

Hantingtonova horeja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hantingtonova horeja, nasledno oboljenje u kome su nevoljni mišićni pokreti lica, ruku i udova kombinovani sa defektom u govoru i progresivnom degeneracijom moždanog tkiva.

Haustra – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Haustra, normalno ispupčenje zida debelog creva nalik na kesu.

Hb – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hb, hemoglobin.

HCI – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

HCI, hlorovodonična kiselina

Hedfild Klarkov sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hedfild Klarkov sindrom, stanje koje postoji od rođenja u kome se pankreas ne razvija u potpunosti ili ne funkcioniše normalno.

Heilitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heilitis, zapaljenje usana.

Heilozis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heilozis, pucanje, naprslina kože u uglovima usana, najčešće posledica nedostatka vitamina Đ12.

Heksadaktilizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heksadaktilizam, šest prstiju šaka ili stopala na oba uda.

Heksahlorofen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heksahlorofen, baktricidni preparat za dezinfekciju.

Heliks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Heliks, zaokrugljeni deo spoljnjeg uha, puž.

Helmintijaza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Helmintijaza, bilo koje oboljenje prouzrokovano infekcijom crevnim glistama.

Hemaglutinacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemaglutinacija, zgomilavanje crvenih krvnih zrnaca.

Hemangiektazija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemangiektazija, dilatacija krvnih sudova, obično malih kapilara u koži ili u oblozi digestivnog trakta.

Hemangiom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemangiom, nemaligni, nezloćudni tumor krvnih sudova.

Hemangiosarkom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemangiosarkom, maligni tumor koji nastaje iz krvnih sudova.

Hemartroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemartroza, krv u nekom zglobu, pojava nastala kao posledica krvarenja.

Hematemeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematemeza, povraćanje krvi.

Hematin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematin, sastojak hemoglobina koji sadrži gvožđe.

Hematinski – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematinski, lekovi koji se daju da bi se povećala količina hemoglobina u krvi.

Hematokolpos – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematokolpos, nakupljanje krvi u vagini, naročito kod žena čiji je vaginalni izlaz blokiran nedirnutim devičnjakom (himenom).

Hematokrit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematokrit, test koji se upotrebljava da bi se odredio relativni procenat, proporcija crvenih krvnih ćelija u odnosu na plazmu.

Hematolog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematolog, lekar koji se specijalizovao za oboljenja krvi i krvotvornih organa.

Hematom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematom, hemoragija, krvarenje ispod kože ili u dubljim tkivima uz formiranje krvnog ugruška; krvni otok.

Hematopoeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematopoeza, stvaranje krvi.

Hematoporfirinurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematoporfirinurija, crnkasta mokraća zbog prisustva porfirina u njoj. Ova pojava je prouzrokovana raspadanjem crvenih krvnih ćelija i oslobađanjem i razlaganjem hemoglobina.

Hematoterapija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematoterapija, lečenje krvlju, krvnim serumom.

Hematurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematurija, mokrenje krvi, krv u urinu, mokraći.

Hemiatrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemiatrofija, degenaracija ograničena na jednu stranu tela.

Hemihipertrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemihipertrofija, preterano rašćenje ili razvoj jedne strane tela ili nekog organa na jednoj strani tela.

Hemikolektomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemikolektomija, uklanjanje dela debelog creva.

Hemikranija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemikranija, glavobolja lokalizovana samo na jednoj strani glave, kao kod migrene.