Hematopoeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematopoeza, stvaranje krvi.

Preporuka strane: