Promocija ordinacije, poliklinike ili bolnice

Ljudi koji imaju određeni zdravstveni problem prvo traže informacije o svojoj bolesti: uzrocima pojave, načinu ispoljavanja i opasnostima koje nosi. Potom, pokušavaju da saznaju kako se bolest leči, koji doktori im trebaju i gde da ih nađu. Tražnja pacijenata je upravo obrnuta od onoga što se uobičajeno u promociji ordinacija ističe: prezentuju se prostorije ordinacije, kratko pobroje grane medicine i navedu imena doktora. Vrlo retko se nađe po neka informacija više.

TO VIŠE je ono što želimo da ponudimo ljudima koji ovakve informacije traže, a to više znači VIŠE PACIJENATA u Vašoj ordinaciji. Prevedeno na strane sajta to izgleda ovako:

  • 1 strana Predstavljanje ordinacije (kontakt podaci, Google mapa sa oznakom adrese, mogućnosti da zakažete pregled, kratak opis usluga i ukratko o ordinaciji);
  • xy strana svih Doktora koji rade u ordinaciji (mogućnost zakazivanja pregleda, kratak opis usluga, biografija doktora ordinacije);
  • 24+ strana Medicinskih usluga po doktoru (detaljan opis usluga, mogućnost zakazivanja pregleda);
  • 12+ strana Edukativnih članaka po doktoru (o zdravlju, zdravom životu, bolestima, dijagnostičkim metodama i lečenju, link ka strani ordinacija i zakazivanje pregleda);
  • 36+ strana Pitanja pacijenata – Odgovori doktora (kratke forme najčešćih pitanja pacijenata, zakazivanje pregleda);
  • 1 strana Sve strane Vaše ordinacije.

 

Javite nam se!

Na našem sajtu možete videti konkretne primere prezentovanja, a u nastavku je ilustrovan deo ovih sadržaja.

1. Predstavljanje ordinacije – jedna strana sa četiri bloka sadržaja

U prvom bloku sadržaja ove strane su kontakt podaci, telefoni i Google mapa sa oznakom Vaše adrese, kao i linkovi-sidra koji vode na blokove Upoznajte doktore i zakažite pregled i Vrste medicinskih usluga.

Ordinacija - Kontakt podaci i Google mapa

Drugi blok sadržaja ukratko predstavlja sve doktore Vaše ordinacije, sa posebno istaknutim dugmetom kojim se zakazuje pregled.

Ordinacija - Doktori i Zakažite pregled

U trećem bloku su predstavljene usluge, bilo kao opšte nabrajanje medicinskih usluga ili konkretno navođenje naziva usluga sa cenom, kao i njihovih kratkih opisa.

Ordinacija - Vrste medicinskih usluge

U četvrtom bloku se navode podaci o samoj ordinaciji, a moguće je ubaciti i galeriju fotografija.

Ordinacija - O ordinaciji

2. Predstavljanje doktora – svaki doktor ima svoju stranu sa tri bloka sadržaja

Za razliku od materijalnih proizvoda (roba), usluge su specifične po tome što su neodvojive od čoveka koji ih obavlja. Otuda se na strani doktora ukratko predstavljaju sve medicinskih usluga, kao i njegova biografija

Doktor - Zakazivanje pregleda

Medicinske usluge doktora su u kratkoj formi, naziv usluge, cena i kratak opis. Posebne strane su namenjene detaljnom prikazu svake od usluga, te i njih možete objaviti na našem sajtu.

Doktor - Medicinske usluge

Biografija doktora je kratko upoznavanje pacijenata sa osobom koja će ih lečiti.

Doktor - Biografija

3. Opis medicinske usluge – 24+ strana po doktoru

Ova vrsta članaka detaljnije opisuje medicinsku uslugu. Svrha mu je da pacijentu jednostavnim rečnikom objasnite šta i kako radite, odnosni u kojim slučajevima da se obrati Vama za pregled i lečenje. Vrlo su važni ovi sadržaji, pacijenti traže te informacije i dobro napisan članak ovog tipa može doneti i više desetina hiljada pregleda godišnje, kao i dovesti mnogo više pacijenata od svog ostalog prezentovanja ordinacija ili doktora.

4. Edukativni članak ordinacije – 12+ strana po doktoru

Ovo su članci koji pružaju dovoljno informacija o onome što najviše interesuje pacijente: opis bolesti, simptomi, način lečenja i slično.Takođe, možete objaviti i članke koji se bave temama zdravlja i zdravog života, zdrave ishrane, kao i objasniti određeni medicinski pojam. Praktično ne postoje ograničenja u broju objavljenih članaka. Broj fotografija može biti veći nego na datom primeru, a ukoliko ih imate više od 4 možemo ih ubaciti u posebnu foto galeriju. Sem obrazovne funkcije, na svakom članku postoji i zakazivanje pregleda kod doktora autora članka. Imaju izuzetan značaj, sličan značaju članaka koji opisuju medicinske usluge.

Članak ordinacije

Na svakom tipu članka (o ordinaciji, doktoru, obrazovnim tekstovima, uslugama, odgovorima na pitanja) postoji jasno uočljivo dugme za zakazivanje pregleda. Klikom na njega, otvara se forma, te pacijent može pregled zakazati telefonom (više od 95% slučajeva) ili popuniti podatke koji će Vašoj ordinaciji stići na mail.

Zakazivanje pregleda

5. Pitanja pacijenata – Odgovori doktora – 36+ članaka po doktoru

Ovo su članci kratkih formi, u kojima doktori Vaše ordinacije daju odgovore na najčešća pitanja pacijenata. Takođe, možete dati i odgovore na opšta pitanja o Vašoj ordinaciji, načinu zakazivanja, obavljanju usluga, plaćanju usluga i slično. Možete nam dostaviti neograničen broj ovakvih članka.

6. Sve strane Vaše ordinacije

Ovo je posebna strana koja objedinjuje sve Vaše sadržaje na našem sajtu: prezentaciju ordinacije, pretstavljanje doktora, sve usluge, obrazovni članci i pitanja pacijenata – odgovori doktora. Ne zaboravite da je ovo skraćeni prikaz, možete imati više desetina ili stotina strana. Kvanitet i kvalitet ovih strana je u direktnoj proporciji sa brojem novih pacijenata koje će Vam dovesti naš sajt.

Sve strane Ordinacije

 

Javite nam se!