Usluge i cene internet promocije

Usluge i cene internet promocije

Promociju medicinskih usluga ili proizvoda radimo u tri paketa usluga, a koji su prilagodjeni potrebama medicinskih organizacija:

 

€.000 plus – Promocija na Ordinacije.info
Cena: od 120 evra/12 meseci

Predstavljanje ordinacije ili preduzeća, doktora, kao i zdravstvenih usluga ili proizvoda u kategoriji delatnosti. Vaše usluge možete predstaviti i pomoću neograničenog broja obrazovnih članaka ili sadržajima tipa Pitanja-Odgovori, a koji se nalaze u gornjem meniju sajta.

Cena prezentovanja ordinacije i doktora se određuje po broju ordinacija i broju doktora, odnosno shodno obimu našeg posla i spram očekivanih rezultata ukupne promocije. Npr. jedna ordinacija sa jednim ili dva doktora se predstavlja po ceni od 120 evra. Ukoliko ordinacija ima više od dva doktora, cena promocije se uvećava za 30 evra po doktoru. Npr. cena promocije ordinacije sa 7 doktora je 120 evra + 5 x 30 evra = 270 evra.

Korist koju ostvarujete se meri u hiljadama pregleda strana prezentacija i povećanoj prodaji usluga ili proizvoda vrednosti više hiljada evra.

 

€€.000 plus – Sve promocije na Web-u
Cena: 1.800 evra/12 meseci

Ova usluga Vas oslobađa brige o internet promociji uopšte: Vašem sajtu, društvenim mrežama, prezentacijama, edukativnim člancima i oglasima. Podrazumeva sledeće aktivnosti:

  • ažuriranje i tehničko održavanje Vašeg sajta (ili instalacija novog);
  • promocije na portalima Ordinacije.info i VirtualniGrad.com;
  • obrada i postavljanje obrazovno-promotivnih članaka;
  • ažuriranje Facebook-a ili drugih društvenih mreža;
  • sve što je potrebno da Vam dovedemo dovoljan broj posetilaca i pacijenata-kupaca;
  • izveštavanje o rezultatima web promocije.

Korist od ove promocije se iskazuje u desetinama hiljada pregleda strana i povećanoj prodaji za više od deset hiljada evra, otuda naziv – €€.000 plus.

 

€€€.000 plus – Novi kupci i veća prodaja
Cena: 11.400 evra/12 meseci i procenat od prodaje

Ova usluga je namenjena većim organizacijama (poliklinikama, bolnicama, zastupnicima medicinske opreme i sredstava i sl.), za koje radimo sve što je potrebno da bi se zahvatilo više kupaca i prodalo više. Obzirom da su ovi poslovi složeni i da podrazumevaju višegodišnju saradnju na unapredjenju procesa promocije-prodaje, da bismo radili sa Vama potrebno je da:

  • dobro obavljate svoj posao;
  • postoji potencijal za povećanu prodaju od mininum 100.000 € plus;
  • ste spremni da radimo zajedno, tačno onako kako se dogovorimo.

Korist, odnosno realizovana prodaja, mora biti ranga vrednosti 100.000 evra godišnje, ili više, otuda naziv – €€€.000 plus.

Javite nam se!