Psiholog

Psiholog

Psiholog

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut – Psihološko savetovalište Psychogenesis

Danijela Budiša Ubović, psiholog u Novom Sadu

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, doktor psiholoških nauka i Transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije. Osnivač psihološkog savetovališta Psychogenesis.

Psihološko savetovalište, Olivera Stojšić Psiholog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Olivera Stojšić, psiholog

Psihološko savetovalište u okviru Genesis bolnice otvoreno je za osobe koje se leče od bračnog steriliteta, trudnice i porodilje. U savetovalištu dočeka će vas diplomirani psiholog Olivera Stojšić.