Tatjana Barišić dečiji psiholog – Pedijatrijska ordinacija Dr Zoran Bulatović

Pedijatrijska ordinacija Dr Zoran Bulatović
Konstantina Danila 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Tatjana Barišić Dečiji psiholog
Tatjana Barišić dečiji psiholog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Pedijatrijska ordinacija Dr Zoran Bulatović Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Psihološka dijagnostika
Psihološka dijagnoza počinje razgovorom kojim se određuju ciljevi i dijagnostička pitanja i postavljaju se preliminarne hipoteze.

Savetovanje 
Pružamo psihološku pomoć osobi sa problemom dajući joj stručne savete, uputstva, preporuke, sugestije itd. Sve to obavljamo kroz ljudski odnos međusobnog uvažavanja bez obzira da li se radi o detetu ili učeniku.

Biografija doktora: Tatjana Barišić Dečiji psiholog

Tatjana Barišić dečiji psiholog

Tatjana Barišić, specijalista medicinake psihologije ( 1972.)

Studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1995.), a zvanje specijaliste medicinske psihologije stekla nakon završene specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (2003.). Preko 25 godina iskustva u radu sa decom (i njihovim porodicama) stekla je kao psiholog u IZZDIOV, i kao konsultant iz oblasti dečije psihologije. Kao lični imperativ u radu sa klijentima ističe uspostavljanje odnosa poverenja i sigurnosti u komunikaciji, a u cilju lake, otvorene i produktivne saradnje sa neposrednim sagovornicima ( decom) i njihovom okolinom ( roditeljima, starateljima, porodicama).

Zakazivanje pregleda

Tatjana Barišić

Dečiji psihologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Pedijatrijska ordinacija Dr Zoran Bulatović

Konstantina Danila 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Pedijatrijska ordinacija Dr Zoran Bulatović

Konstantina Danila 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Tatjana Barišić je specijalista medicinake psihologije. U pedijatrijskoj ordinaciji Dr Zoran Bulatović bavi se radom sa decom i mladima, upražnjavajući psihodijagnostičke metode, opservacije i savetodavni rad.

Pedijatrijska ordinacija Dr Zoran Bulatović
Konstantina Danila 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,