Alkoholizam

Alkoholizam

Sadržaj članaka u meniju je posvećen temi: Alkoholizam. Linkovi i uvodni tekstovi članaka su izlistani ispod opisa kategorije, a ovde je dat kratak opis njihovog sadržaja:

Alkoholizam – Lečenje alkoholizma: Kako se leče alkoholičari, kakve su šanse za izlečenje od alkoholizma i kolik se često izlečeni alkoholičari vraćaju piću.

Alkoholizam – navika ili zavisnost:Kada je alkoholizam navika, a kada se stvara zavisnost. Koji organi bivaju oštećeni od preteranog alkohola i da koliko alkoholizam skraćuje život.

Delirijum tremens – psihički poremećaj hroničnog alkoholizma: Šta je delirijum tremens i kako se leči.

Ukoliko želite da objavite članak teme: Alkoholizam, javite nam se putem kontakt forme.

Lečenje alkoholizma psihoterapijom – Psihijatrijska ordinacija Baračkov

Zavisnost od alkoholizma

Alkoholizam je bolest koja je štetna po sve – narušava psihičko i fizičko zdravlje pojedinca, narušava porodicu, vodi u opasno i rizično ponašanje. Alkohol ima uticaja na sve funkcije organizma i izaziva psihičku i fizičku…

Delirijum tremens – psihički poremećaj hroničnog alkoholizma

Šta je delirijum tremens? To je akutni psihički poremećaj hroničnog alkoholizma koji nastaje posle uzimanja prekomernih količina alkohola. Odlikuje se vizuelnim halucinacijama i izraženim nemirom, traumom i iscrpljenošću. Ukoliko se ne leči, jači napadi se…

Alkoholizam – Lečenje alkoholizma

Kakvo je savremeno lečenje alkoholizma? To je i medicinsko i psihijatrijsko lečenje. Smatra se da su alkoholičari ljudi sa emocionalnim poremećajima koje treba podvrgnuti psihoterapiji bilo pojedinačno bilo u grupi. Lekovi koji se danas najviše…

Alkoholizam – navika ili zavisnost

Da li je alkoholizam samo navika ili istinska adikcija (zavisnost)? On obično počinje kao navika, ali u kasnijim stadijumima postaje stvarna zavisnost, stručno rečeno adikcija. Kako se postaje zavisan od alkohola? U organizmu se na…