Delirijum tremens – psihički poremećaj hroničnog alkoholizma

Šta je delirijum tremens?

To je akutni psihički poremećaj hroničnog alkoholizma koji nastaje posle uzimanja prekomernih količina alkohola. Odlikuje se vizuelnim halucinacijama i izraženim nemirom, traumom i iscrpljenošću. Ukoliko se ne leči, jači napadi se mogu završiti smrću.

Kako se leči delirijum tremens?

a. Upotrebom trankvilizanata u velikim količinama.
b. Potpunom apstinencijom od alkohola.
c. Intravenoznim lekovima.
d. Vitaminima,
e. Sedativima.
f. U izvesnim slučajevima upotrebom kortizonske grupe lekova koji se mogu pokazati kao vrlo efikasni.

Može li alkohol dovesti do ludila ili oštećenja mozga?

Da. Produženi alkoholizam može prouzrokovati progresivno oštećenje mozga i konačno dovesti do ludila.