Neuropsihijatar

Neuropsihijatar

Neuropsihijatar

Prof. dr Vesna Ivetić Neuropsihijatar Epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Vesna Ivetić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad

Prof. dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje…

Prof. dr Ksenija Božić Neuropsihijatar Epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Ksenija Božić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad