Prof. dr Vesna Ivetić Neuropsihijatar Epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Vesna Ivetić Neuropsihijatar Epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Vesna Ivetić Neuropsihijatar - epileptolog
Prof. dr Vesna Ivetić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Neurološki pregled
Pregled lekara specijaliste je klasičan pregled neurologa a obuhvata ispitivanje stanja svesti, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera.

EEG dijagnostika i snimanje
Elektroencefalografija (EEG) je dijagnostička metoda kojom se utvrđuju i mere moždani talasi. Ona veoma precizno detektuje abnormalnosti na mozgu, a uz to je bezbolna i ne nosi rizik od zračenja. Sve su to razlozi zbog kojih je EEG najčešće upotrebljivana metoda u neurologiji.

Sudsko veštačenje

Biografija doktora: Prof. dr Vesna Ivetić Neuropsihijatar - epileptolog

Prof. dr Vesna Ivetić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad

Ivetić Vesna doktor je medicinskih nauka, neuropsihijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Ceo radni vek provela je na Medicinskom fakultetu na kome je birana u naučna zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora, odbranila magistarsku i doktorsku tezu završila specijalizaciju iz neuropsihijatrije i subspecijalizaciju iz kliničke neurofiziologije za epileptologijom.

Prof. dr Vesna Ivetić poseduje bogato znanje i naučno i kliničko iskustvo iz oblasti neuronauka, pedagošku širinu i veštinu. Svoja znanja primenjuje u lečenju obolelih iz oblasti neurologije i psihijatrije sa posebnim interesovanjem u lečenje obolelih sa krizama svesti i poremećajima spavanja. Stečena znanja je koristila i u edukaciji studenata na Mediciskog fakulteta u Novom Sadu (svi odseci), budućih psihologa na Odseku psihologija Filozofskog fakulteta i studenata Fizičkog vaspitanja i sporta u Novom Sadu.

Mentor je devet odbranjenih doktorskih teza, dvadeset i dva magistarska rada, šest master radova, trinaest diplomskih radova, dvadeset studentskih radova, a učestvovala je kao član u preko sto komisija za ocenu i odbranu svih kategorija naučnih radova. Od vremena završetka specijalizacije iz neuropsihijatrije kao lekar je izvodila EEG dijagnostiku i preglede kod obolelih.

Usavršavala se u neurofiziološkim institucijama u zemlji i inostranstvu i stečena znanja koristi u svakodnevnom radu sa obolelim i u izvođenju sudskomedcinskih veštačenje obzirom kao stalni sudski veštak.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Vesna Ivetić

Neuropsihijatar - epileptologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera i sudsko veštačenje.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: