Neurološke ordinacije Novi Sad – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološke ordinacije Novi Sad – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dobrodošli:
Upoznajte doktore i zakažite pregled

Vrste medicinskih usluga

Upoznajte doktore i zakažite pregled

Prof. dr Vesna Ivetić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad

Prof. dr Vesna Ivetić
Neuropsihijatar - epileptolog

Neurološki pregled,EEG dijagnostika i snimanje,Sudsko veštačenje

Zakažite pregled
Dr Dina Vujačić Psihijatar Novi Sad

Prof. dr Ksenija Božić
Neuropsihijatar - epileptolog

Neurološki pregled,EEG dijagnostika i snimanje

Zakažite pregled
Dr Zita Jovin, neurolog Novi Sad

Dr Zita Jovin
Neurolog

ENMG dijagnostika, Neurološki pregled

Zakažite pregled

Doc. dr Vesna Vasić,
Psihijatar

Psihijatijski pregled, depresija, anksiozni poremećaj, savetovanja, psihoterapija

Zakažite pregled

Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov
Psihijatar i specijalista sudske psihijatrije

Psihijatrija, bolesti zavisnosti i sudska psihijatrija

Zakažite pregled

Prof.dr Marija Knežević-Pogančev
Pedijatar,klinički neurofiziolog,epileptolog

Neurološki pregled,EEG dijagnostika i snimanje,

Zakažite pregled

Prof. dr Petar J. Slankamenac
Neuropsihijatar

Doopler i duplex krvnih sudova vrata i glave

Zakažite pregled

Doc. dr Tatjana Redžek Mudrinić
Pedijatar,klinički neurofiziolog,epileptolog

Neurološki pregled,EEG dijagnostika i snimanje,

Zakažite pregled

Dina Vujačić,
Psiholog

Psihološka dijagnostika, savetodavni i psihoterapijski rad.

Zakažite pregled
Milan Cvijanović Psiholog

Milan Cvijanović,
Specijalista medicinske psihologije

Psihodijagnostička procedura i psihoterapija

Zakažite pregled

Vrste medicinskih usluga

Neuropraxis je specijalistička neurološka i psihijatrijska ordinacija za decu i odrasle koja radi punih 20 godina. U njoj se obavlja dijagnostikovanje i lečenje poremećaja i oboljenja iz oblasti koje obuhvataju neurologija i psihijatrija. U ordinaciji su angažovani neurolozi, neuropsihijatri, psihijatri, neuropedijatri, psiholozi i svi su sa najvišim akademskim zvanjima i dugogodišnjim iskustvom u kliničkoj praksi.

Stalni lekar ordinacije prim. dr Mile Krklješ, neuropsihijatar.

Kućne posete i sudska veštačenja od strane saradnika ordinidacije.

Šta je EEG? (elektroencefalografija)

EEG metoda je najčešće korišćena metoda u neurologiji i psihijatriji u svetu.

EEG je standardna dijagnostička metoda kojom se utvrđuje kako funkcioniše mozak praćenjem njegove aktivnosti preko posebno projektovanog aparata. Zahvaljujući njemu registruju se talasi koje stvara čovekov mozak. Talasi imaju određene karakteristike kada je čovek zdrav, a menjaju se kada nije. Na osnovu tih talasa i pregleda pacijenta, lekar specijalista određuje da li je potrebno lečenje, a ako jeste, koje lekove bi trebalo uzimati. U nekim slučajevima, pre davanja lekova, lekar će uputiti i na snimanje strukture mozga- magnetna rezonanca.

Kada se radi EEG?

I ako Vam niko nije savetovao, obavezno sami tražite snimanje EEG-a kada:

 • Vas boli glava
 • imate problema sa spavanjem - patite od nesanice
 • gubili ste svest
 • imate epilepsiju
 • imate vrtoglavicu
 • nesigurni ste pri hodu
 • imali ste udar u glavu (saobraćajna nesreća, udarac...) sa ili bez gubitka svesti
 • teže se snalazite u prostoru
 • slabije pamtite

Lekar će Vas uputiti da snimite EEG, ako mu se požalite na bilo koju od već navedenih smetnji, i kod sledećih oboljenja:

 • encefalitisi
 • vaskularna oštećenja mozga
 • intoksikacije
 • kraniocerebralne povrede
 • tumorski procesi u mozgu
 • degenerativna oboljenja mozga

Registracija EEG-a je sasvim bezbolna.

Lekar u ambulanti Neuropraxis odlučuje da li je za Vas potrebno snimanje EEG-a u budnom stanju, posle neprospavane noći ili dok spavate.

Saradnici iz ove oblasti su:

 • prof. dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar - epileptolog,
 • prof. dr Ksenija Božić, neuropsihijatar - epileptolog,
 • dr Sonja Knežević, neuropsihijatar - epileptolog,
 • prof. dr Marija Knežević - Pogančev, neuropedijatar - epileptolog,
 • asist. dr sc. med. Tatjana Redžek Mudrinić, neuropedijatar - epileptolog.

Šta je EMNG i kada se obavlja?

EMNG je oblast elektrofiziologije koja se bavi ispitivanjem električne aktivnosti mišića i perifernih nerava. To je kombinacija je EMG-a (elektromiografije) i ENG-a (elektroneurografije).

EMNG se obavlja radi dijagnostike:

 • različite mišićne bolesti (miopatija)
 • obolenja perifernih nerava (povrede,metabolička oštećenja)
 • kod šećerne bolesti, alkoholizma, tumora,bubrežnih bolesti
 • bolesti nervnih korenova (lumbago, išijas,discus hernia)
 • periferne pareze i paralize nerava (n.facialis, n.trigeminus)

Saradnik ordinacije iz ove oblasti je dr Zita Jovin, neurolog

Psihijatrijski pregledi, psihoterapija, psihološko testiranje

Psihijatrijsko lečenje je otklanjanje ili umanjenje određenog psihijatrijskog poremećaja, stanja ili bolesti. Prvi pregled traje oko 60 minuta za postavljanje dijagnoze i određivanje terapijskog plana. Do sledeće posete mogu se uraditi dodatne laboratorijske analize, neki drugi konsultativni pregledi ili psihološko testiranje.

Pacijentu se detaljno objasni priroda i prognoza bolesti ili poremećaja, dejstvo lekova, mogući neželjeni efekti terapije, kao i dalji tok dijagnostičkog i terapijskog postupka. U nekim slučajevima, psihijatrijsko lečenje se kombinuje ili se nastavlja psihoterapijom.

Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima. Ona ima za cilj otklanjanje ili smanjenje tegoba, rasterećenje od unutrašnje napetosti, straha, osećanja krivice, suzbijanje agresivnosti, suočavanje sa stresom i sl.

Ako su neki od Vaših problema zavisnosti, depresija, anksioznost, razni strahovi i fobije i drugi psihički problemi , potražite pomoć u ordinaciji Neuropraxis.

Saradnici iz ove oblasti su prof. dr Aleksandra Dickov, psihijatar, doc. dr Vesna Vasić, psihijatar, Milan Cvijanović, specijalista medicinske psihologije  i Dina Vujačić, psiholog.

Doppler, Duplex i Tcd

Čovek je star onoliko koliko su mu stari krvni sudovi!!!

Doppler i duplex krvnih sudova vrata i glave je ultrazvučni pregled koji omogućava neinvazivan prikaz protoka krvi kroz krvni sud i analizu stanja krvnog suda, što može uputiti na poremećaj protoka i prisustvo plaka, odnosno suženje krvnog suda.

Moguće je ispitivati stanje i protočnost velikih krvih sudova vrata (dopler karotida i duplex scan karotida i vertebralnih arterija) koji snabdevaju mozak krvlju, a takođe i neposredno krvne sudove mozga (transkranijalni dopler- TCD).

Kada se radi doppler i duplex krvnih sudova vrata? 

 • kod osoba za koje se sumnja da su pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara
 • kod osoba koje imaju visok krvni pritisak, poremećene vrednosti masnoća u krvi, povišene vrednosti šećera u krvi, stres u svakodnevnom poslu
 • kod osoba porodično opterećenim za moždani udar i bolesti srca
 • preporučuje se i rizičnim bolesnicima pre velikih operacija

Registracija doppler i duplex krvnih sudova vrata i glave je sasvim bezbolna

Arterije ishranjuju mozak. Bolesti krvnih sudova najčešće dovode do prekida ishrane (kada se dogodi infarkt mozga) ili do krvarenja (pucanje krvnog suda). Obe pojave se u narodu zovu šlog. Spontana krvarenja u mozgu nastaju najčešće zbog prskanja arterije sa slabijim zidovima. Usled dugotrajne arterijske hipertenzije dolazi do slabljenja zida krvnog suda, a nakon toga i do prskanja krvnog suda. U zavisnosti od veličine krvarenja, pacijent može imati samo glavobolju, psihičku izmenjenost, napad epilepsije, slabost suprotne polovine tela ili da bude u komi.

Zašto je važno kontrolisati krvne sudove vrata i glave? 

U faktore rizika spadaju mnoge bolesti, stanja, okolnosti i životne navike, pri čemu na pojedine faktore rizika, kao što su uzrast, pol i genetsko nasleđe, nije moguće uticati, ali je zato na mnoge faktore rizika moguće delovati i smanjiti njihov uticaj, a to su: pušenje, visok krvni pritisak, visoki procenat masti u krvi, alkohol, gojaznost, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost.

U Srbiji, svake godine, na 100.000 stanovnika, oko 300 pacijenata doživi moždani udar, po čemu se nalazimo u vrhu evropskih zemalja. Moždani udar je na trećem mestu uzročnika smrtnosti, odmah iza srčanog udara i malignih bolesti. Ovo oboljenje je sa najvišom stopom invaliditeta (svega oko 25% pacijenata se u celosti oporavi), a kod određenog broja pacijenata prvo krvarenje je i fatalno.

Saradnik iz ove oblasti je Prof. dr Petar Slankamenac, neuropsihijatar.

Izaberite doktora i zakažite pregled

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Neuropraxis je specijalistička neurološka i psihijatrijska ordinacija za decu i odrasle koja radi punih 20 godina. U njoj se obavlja dijagnostikovanje i lečenje poremećaja i oboljenja iz oblasti koje obuhvataju neurologija i psihijatrija. Kućne posete i sudska veštačenja.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Novosadskog sajma 29
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Izaberite doktora i zakažite pregled

Preporuka strane: