Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrija Novi Sad – Psihijatar u Novom Sadu

Adresar sa kontakt podacima psihijatrijskih ordinacija u Novom Sadu. Predstavljanje usluga pregleda i lečenja psihijatrija Novi Sad.  Psihijatar – privatna praksa Novi Sad.

Da li Vaša psihijatrijska ordinacija Novi Sad ima pacijente zaslugom Ordinacije.info?

Ukoliko Vaša ordinacija nije na ovim stranama ili biste želeli bolju promociju medicinskih usluga, veći broj poseta Vašim stranama sajta i više pacijenata, pogledajte tri promotivna paketa na strani Usluge i cene internet promocije i javite nam se putem kontakt forme.

Neurološke ordinacije Novi Sad – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neuropraxis neurološka ordinacija

Neuropraxis je specijalistička neurološka i psihijatrijska ordinacija za decu i odrasle koja radi punih 20 godina. U njoj se obavlja dijagnostikovanje i lečenje poremećaja i oboljenja iz oblasti koje obuhvataju neurologija i psihijatrija. Kućne posete…

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir Novi Sad

Prijatan ambijent i uspešan rad tokom 14 godina psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir, obezbediće Vam sve neophodne uslove za izlečenje. Bez obzira da li je razlog Vašeg javljanja depresija, anksiozni poremećaji, psihički problemi i poremećaji,…

Prof. dr Petar J. Slankamenac Neuropsihijatar – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Petar J. Slankamenac, neuropsihijatar – subspecijalista iz kliničkog ultrazvuka i ekspert ultrazvučne neurodijagnostike. U  ordinaciji Neuropraxis obavlja pregled Doppler i duplex krvnih sudova vrata i glave i neurološke preglede.

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova Novi Sad

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova, u Novom Sadu, ustanova je u kojoj se obavljaju sve psihijatrijske usluge: psihijatrijski pregled, psihoterapija, prevencija i lečenje mentalnih bolesti kod dece, adolescenata i odraslih.

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Baračkov

Psihijatrijska ordinacija Baračkov, Novi Sad

O psihijatrijskoj ordinaciji Baračkov U okviru ove psihijatrijske ordinacije neguje se holistički pristup zdravlju, gde je klijent uključen u proces ozdravljenja. Mentalno zdravlje i njegova zaštita od strane profesionalnih terapeuta, prioritet je ove ordinacije. U…

Dina Vujačić Psiholog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Dina Vujačić je psiholog. U ordinaciji Neuropraxis obavlja psihološku dijagnostiku, savetodavni i psihoterapijski rad.

Doc. dr Tatjana Redžek Mudrinić – Pedijatar, klinički neurofiziolog, epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Doc. dr Tatjana Redžek Mudrinić, pedijatar, klinički eurofiziolog, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja…

Prof.dr Marija Knežević-Pogančev- Pedijatar, klinički neurofiziolog, epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Marija Knežević Pogančev pedijatar, klinički eurofiziolog, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja…

Doc. dr Vesna Vasić Psihijatar – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Doc. dr Vesna Vasić, je doktor medicinskih nauka, psihijatar. U ordinaciji Neuropraxis obavlja psihijatrijski pregled, poremećaji raspoloženja i anksiozni poremećaj.

Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov Psihijatar- Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov, psihijatar i specijalista sudske psihijatrije. U ordinaciji Neuropraxis obavlja pregled i lečenje bolesnika: anksioznost, fobije, depresije, demencije, poremećaji ličnosti, alkoholna zavisnost, zavisnost od droga, bračni i porodični problemi itd. i sudsko psihijatrijsko…

Dr Zita Jovin Neurolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Dr Zita Jovin, neurolog Novi Sad

Dr Zita Jovin, neurolog je specijalista je za neurofiziologiju, neuromišićne bolesti i bolna stanja. U ordinaciji Neuropraxis obavlja EMNG dijagnostiku i neurološki pregled.

Prof. dr Vesna Ivetić Neuropsihijatar Epileptolog – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Vesna Ivetić, Neuropsihijatar, Epileptolog Novi Sad

Prof. dr Vesna Ivetić, neuropsihijatar, epileptolog, u ordinaciji obavlja ispitivanje stanja svesti, EEG dijagnostiku, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje…

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Anima

Anima Specijalistička Neuropsihijatrijska Ordinacija, Kisačka 35, 21000 Novi Sad, 021/639-4529

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska Ordinacija Anti Stres Centar

Psihijatrijska Ordinacija Anti Stres Centar, Petra Drapsina 25, 21000 Novi Sad, 021 427 339

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Dr Stevan Tekić

Neurološka Ordinacija – Dr Stevan Tekić, Braće Ribnikar 56 Stan 102 , 21000 Novi Sad, 021/662-4861

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Emng

Emng – Prim. Dr M. Balaban, Fruškogorska 6 , 21000 Novi Sad, 064/129-5595

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Lege Artis Centar

Lege Artis Centar, Petra Drapšina 27-29, 21000 Novi Sad, 021/423-307

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Emg

Emg – Prim. Dr M. Vujić, Lasla Gala 17 , 21000 Novi Sad, 063/516-711

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska Ordinacija Dr Zivanović

Psihijatrijska Ordinacija Dr Zivanović, Dunavska 8 , 21000 Novi Sad, 021/636-8562

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Bjanko

Centar Za Psihoterapiju I Grupnu Analizu Bjanko, Branislava Borote 21/Stan 8, 21000 Novi Sad, 021 493 810

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Vita

S.B. Za Bolesti Zavisnosti Vita, Sentandrejski Put 117C, 21000 Novi Sad, 021/641 4911