Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov Psihijatar- Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov Psihijatar- Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov Psihijatar i specijalista sudske psihijatrije

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Depresija
Depresija je vrlo čest psihijatirjski poremećaj koji je nažalost često neprepoznat, ali i nedovoljno dijagnostikovan. Dovodi do velikih gubitaka na ličnom, porodičnom i poslovnom planu. Javljaju se depresija u pubertetu, depresija u trudnoći, depresija posle porođaja, depresija u menopauzi, često nastaje nakon dugotrajnog iscrpljivanja organizma (psihičkog i/ili fizičkog) ali može da započne i bez nekog spoljnog uzroka.

Anksiozni poremećaj
Anksioznost, psihička napetost, strahovi i fobije, panični napadi i ostali anksiozni poremećaji, život čine dodatno otežanim i komplikovanim. Kroz razgovor sa psihijatrom, sagledava se uzrok poremećaja i pristupa se adekvatnom lečenju.

Fobije

Fobije predstavljaju poseban oblik straha koji se vezuje za određene objekte ili situacije.Osobe koje doživljavaju fobiju svesne su da je on nerealan, nelogičan ili preteran

Demencija
Demencija je problem neuropsihijatrijskog karaktera koji se najčešće u početku manifestuje sa problemima pamćenja i najčešće pogađa starije osobe.

Porodična terapija 
Porodična terapija ili u žargonu nazvana bračna terapija predstavlja način da se na stručan način pozabavimo partnerskom problematikom.

Zavisnost od alkohola

Ukoliko se alkohol upotrebljava često i duži niz godina osoba postaje zavisna od alkohola. Osobe koje preterano konzumiraju alkohol uništavaju jetru, kosti, moždane ćelije, dolazi do pojave depresije i dr.

Zavisnost od droga

Poremećaji ličnosti

Sudsko veštačenje

Biografija doktora: Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov Psihijatar i specijalista sudske psihijatrije

Prof.dr sci.med.  Aleksandre (Slavko) Dickov rođena je 1965. godine u Zrenjaninu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisala školske 1984/85, a završila 1990. godine. Specijalističke studije iz Psihijatrije upisala je 1992. god., a završila 1997.god. Magistarske studije iz kliničke neuropsihologije je upisala 1991., a završila 1998. god. Studije uže specijalizacije iz sudske psihijatrije je upisala 2000. godine, a završila 2002. godine. Specijalizaciju iz Psihijatrije i užu specijalizaciju iz sudske psihijatrije je završila na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, Magistarske studije iz Kliničke neuropsihologije je završila na  Medicinskom fakultetu,Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz psihijatrije je završila sa odličnim uspehom i stekla zvanje specijaliste psihijatrije, užu specjalizaciju iz sudske psihijatrije je završila sa odličnim uspehom i stekla zvanje specijaliste sudske psihijatrije, Magistarske studije iz kliničke neuropsihologije je završila sa odličnim uspehom i stekla zvanje magistra medicinskih nauka.

Doktorirala je na Medicinskom fakultetu, Univerzitetu u Novom Sadu. Naslov doktorske disertacije je bio“Psihijatrijske posledice nakon saobraćajne nesreće-forenzički aspekti“ i odbranjen je 2006, čime je stečeno zvanje: doktor medicinskih nauka.

Profesionalna orijentacija joj je psihijatrija, bolesti zavisnosti i sudska psihijatrija.

Autor je  i koautor velikog broja stručnih i naučnih knjiga, udžbenika, naučnih i stručne publikacije koje su objavljene u najprestižnijim svetskim časopisima. Preko 100 stručnih i naučnih radova je  saopštila na medjunarodnim i domaćim skupovima. Bila je predavač na brojnim univerzitetima i školama, medju kojima je i  medjunarodna specijalistička škola evropskog  centra za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija.

Učestvovala je u realizaciji preko 20 republičkih i gradskih projekata i dve kliničke studije.

Mentor je u preko 100 studentskih, diplomskih, master i specijalističkih radova i  doktorskih disertacija. Recenzent je mnogim domaćim i svetskim časopisima.

Član je mnogih udruženja i asocijacija među kojima su najznačajnije:

  • Srpsko lekarsko društvo-Društvo lekara Vojvodine-Predsedniksekcija za bolesti zavisnosti
  • Srpsko udruženje za sudsku psihijatriju
  • Predsednik Gradskog odbor za prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti Grada Novog Sada
  • Psihijatrijska sekcija SLD
  • Republička stručna komisija za droge,Ministarstva zdravlja Republike Srbije
  • SEEAnet (South Eastern European and Adriatic Addiction Treatment Network)-član od 2001.godine
  • Član Komisije za borbu protiv droga i zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci AP Vojdodine.

Nosilac je više naučnih i društvenih priznanja.

Trenutno je načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti i šef Katedre za psihijatriju.

Zakazivanje pregleda

Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov

Psihijatar i specijalista sudske psihijatrijeMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof.dr sci.med.Aleksandra Dickov, psihijatar i specijalista sudske psihijatrije. U ordinaciji Neuropraxis obavlja pregled i lečenje bolesnika: anksioznost, fobije, depresije, demencije, poremećaji ličnosti, alkoholna zavisnost, zavisnost od droga, bračni i porodični problemi itd. i sudsko psihijatrijsko veštačenje.

 

 

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,