Apendicitis

Sadržaj članaka u meniju je posvećen temi: Apendicitis. Linkovi i uvodni tekstovi članaka su izlistani ispod opisa kategorije, a ovde je dat kratak opis njihovog sadržaja:

Apendicitis – Upala slepog creva: Šta je apendicitis, upala crvuljka (slepog creva), šta ga prouzrokuje, koji su simptomi, šta se dešava kada crvuljak pukne. Kako se leči i da li je operacija neophodna.

Operacija slepog creva – operacija crvuljka – Apendektomija: Zašto se vrši operacija slepog creva, koliko traje, koje su moguće komplikacija pri operaciji slepog creva – crvuljka, kako teče oporavak.

Slepo crevo, crvuljak i apendicitis: Šta slepo crevo a šta je crvuljak, gde se nalazi, kakav je normalan, a kakav je zapaljen. Šta je apendicitis.

Pored članaka u ovom meniju Apendicitis, dodatno se možete informisati o slepom crevu – simptomima, bolesti, lečenju, specijalističkim ordinacijama, medicinskim pojmovima, praktično svim člancima koje se bave ovom temom, na sledećim stranama: Apendicitis, Slepo crevo.

Ukoliko želite da objavite članak teme: Apendicitis, javite nam se putem kontakt forme.

Uzroci i lečenje upale slepog creva

Upala slepog creva, odnosno crvuljka, veoma je česta bolest, koja može biti opasna po život, i najčešće je potrebna hitna hirurška intervencija. Javlja se u podjednakom broju kod oba pola, najčešće u drugoj i trećoj deceniji života. Iako…

Operacija slepog creva – operacija crvuljka – Apendektomija

Treba li vršiti operaciju u slučaju kad je utvrđena upala slepog creva (tačnije upala crvuljka – apendicitisa)? Da, napad retko prestaje sam po sebi i u većini  slučajeva proces zapaljenja može dovesti do pucanja crvuljka…

Apendicitis – Upala slepog creva

Šta je apendicitis? Apendicitis je zapaljenje unutrašnjih zidova crvuljka koje se širi i tako zahvata čitavu strukturu. Crvuljak u akutnom zapaljenu može biti ispunjen gnojem. Kada se infekcija proširi kroz zidove crvuljka, on može postati…

Slepo crevo, crvuljak i apendicitis

Šta je crvuljak i gde se nalazi? Crvuljak je crvolik izraštaj slepog creva (debelog creva) dužine osam do trinaest santimetara koji se nalazi u desnom donjem delu trbušne duplje, na samom početku debelog creva. Obično…

Upala slepog creva

Upala slepog creva, odnosno crvuljka, veoma je česta bolest, koja može biti opasna po život, i najčešće je potrebna hitna hirurška intervencija. Javlja se u podjednakom broju kod oba pola, najčešće u drugoj i trećoj…