Apendicitis – Upala slepog creva

Šta je apendicitis?

Apendicitis je zapaljenje unutrašnjih zidova crvuljka koje se širi i tako zahvata čitavu strukturu. Crvuljak u akutnom zapaljenu može biti ispunjen gnojem. Kada se infekcija proširi kroz zidove crvuljka, on može postati gangrenozan i može da prsne.

Crvuljak je crvolik izraštaj slepog creva (debelog creva) dužine osam do trinaest santimetara koji se nalazi u desnom donjem delu trbušne duplje. Otuda se apendicitis u narodu često naziva upala slepog creva.

Šta prouzrokuje apendicitis?

Apendicitis može biti prouzrokovan bilo zapaljenjem bakterijskog porekla, bilo poremećajem u snabdevanju crvuljka krvlju što nastaje kad očvrsli komadići izmeta zapuše prolaz i pritisnu okolne krvne sudove.

Koliko je apendicitis često oboljenje?

Pre pojave antibiotika, apendicitis je bio jedno od najčešćih hirurških oboljenja trbušne duplje, ali je danas mnogo redi. Najčešće se sreće kod mladih ljudi dvadesetih, ali i kod ljudi tridesetih ili četrdesetih godina, mada se javlja i kod dece i osoba mlađih od dvadeset godina. Vrlo se retko sreće kod dece mlađe od tri godine.

Smanjuje li se učestalost apendicitisa?

Da. Iz nekog nepoznatog razloga, ako nisu antibiotici u pitanju, ova bolest je redja nego pre dvadeset ili trideset godina.

Može li apendicitis biti prouzrokovan gutanem stranih tela kao što su voćne koštice, žvakaća guma i slično?

Ne.

Ima li apendicitis porodične ili nasledne karakteristike?

Ne.

Koje vrste apendicitisa postoje?

a. Akutni apendicitis koji obično počinje grčevima u trbuhu, gađenjem, povraćanjem i bolom što se lokalizuje na donjoj desnoj strani trbuha. Ovaj redosled događaja odvija se u periodu od nekoliko časova

b. Rekurentni apendicitis koji karakterišu ponovljeni napadi blagog apendicitisa koji sami po sebi prestaju da bi se ponovo javili posle nekoliko meseci ili godina.

Kako možemo znati da li imamo apendicitis?

Zapažajući simptome generalizovanih grčeva u trbuhu, gađenja ili povraćanja i bola na donjoj desnoj strani trbuha. Ovi simptomi traju nekoliko časova i obično postaju sve jači. Takodje dolazi do lakog porasta temperature i pulsa. Gubitak apetita i zatvor su takođe česti u slučajevima apendicitisa.

Postoji li neki način da se apendicitis spreči?

Ne.

Može li apendicitis nastati usled ishrane?

Ne.

Koji se laboratorijski pregledi vrše u cilju postavljanja dijagnoze apendicitisa?

Pregled krvne slike. Broj belih krvnih zrnaca je kod akutnog apendicitisa iznad normale.

Šta se dešava ako crvuljak prsne?

Gnoj iz crvuljka se širi unutar trbušne duplje i prouzrokuje zapaljenje trbušne maramice ili peritonitis. Ovo je vrlo ozbiljno stanje.

Može li se napad akutnog apendicitisa izlečiti pomoću vrećica sa ledom?

Ne, ali izvesan broj lakih slučajeva biće spontano zalečen bez ikakve dalje terapije.

Ako blag napad prestane sam od sebe, postoji li opasnost da kasnije dođe do ponovnog napada?

Da, i kasniji napad može biti ozbiljniji od početnog.

Može li se apendicitis izlečiti konzeravativnim načinom, bez hirurške operacije?

U malom broju slučajeva apendicitis se može uspešno lečiti antibioticima. Pa ipak, ovo nije dobra terapija jer u sebi sadrži veći rizik nego hirurgija.

Treba li vršiti operaciju u slučaju kad je utvrđena dijagnoza apendicitisa?

Da, pošto akutni napad retko prestaje sam po sebi i što u većini  slučajeva proces zapaljenja može dovesti do pucanja crvuljka i do pojavljivanja peritonitisa.

Život se bez crvuljka normalno nastavlja pošto je ova struktura bez ikakve poznate funkcije ili vrednosti. Danas se vađenje crvuljka smatra izvanredno bezbednim zahvatom posle koga pacijent već sledećeg dana može ustati iz postelje. Ukoliko nije došlo do prskanja crvuljka, pacijent će obično napustiti bolnicu šest do sedam dana posle operacije, pa i pre.