Operacija slepog creva – operacija crvuljka – Apendektomija

Treba li vršiti operaciju u slučaju kad je utvrđena upala slepog creva (tačnije upala crvuljka – apendicitisa)?

Da, napad retko prestaje sam po sebi i u većini  slučajeva proces zapaljenja može dovesti do pucanja crvuljka i do pojavljivanja peritonitisa. Ova operacija se naziva apendektomija (u narodu poznata kao operacija upale slepog creva).

Koliko posle postavljanja definitivne dijagnoze treba pristupiti operaciji?

U roku od nekoliko časova.

Koliko je apendektomija ozbiljna operacija?

Kada se vrši u ranoj fazi apendicitisa, zahvat uopšte nije ozbiljan. Kada se vrši na pacijentu čiji je crvuljak perforirao i kod koga je došlo do peritonitisa, operacija je vrlo ozbiljna.

Koliko traje apendektomija?

Od nekoliko minuta u slučaju bez komplikacija do jednog ili dva sata u komplikovanim, zapuštenim slučajevima.

Kakvi su izgledi za oporavak posle apendektomije?

Na stupnju današnje hirurgije i uz korišćenje antibiotika, u svim slučajevima dolazi do oporavka.

Koje su neke od komplikacija apendicitisa?

Najveća komplikacija je perforacija i peritonitis. U malom broju nelečenih slučajeva gnoj iz crvuljka može se proširiti na jetru i prouzrokovati na njoj apscese.

Koliko dugo treba ostati u bolnici?

U lakšem slučaju oko nedelju dana. Ako je postojala perforacija pacijent može ostati u bolnici nekoliko nedelja.

Gde se kod apendektomije vrši rez?

Na donjem desnom delu trbušne duplje. Bez može biti ili kos ili vertikalan. On je obično dugačak pet do deset santimetara.

Da li je dužina reza važna?

Ni u kom slučaju. Neki hirurzi više vole da rade kroz veći rez. Treba znati da sve rane od hirurškog reza zarastaju poprečno i da će duži rez zarasti isto tako brzo kao i kraći.

Da li je potrebna preoperativna terapija?

Kod nekomplikovanih slučajeva nije. Kod komplikovanih slučajeva može biti potrebno davanje intravenoznih tečnosti i velikih doza antibiotika pre no što se pristupi operaciji. Ponekad može biti potrebno uvući sondu u crevni trakt kako bi se pomoću nje izvukli svi gasovi i tečnosti koji mogu smetati pri operaciji.

Da li je posle operacije potrebna specijalna lična nega?

Ne u običnim slučajevima apendicitisa.

Da li je postoperativni period vrlo bolan?

Ne.

Koja je potrebna postoperativna terapija?

U običnim, nekomplikovanim slučajevima nema nekih posebnih postoperativnih postupaka. Ali posle operacije prsnutog crvuljka može biti potrebno da se spreči uzimanje tečnosti preko usta pa se tada tečnosti daju injekcijom u venu.

Pored toga, da bi crevni trakt ostao prazan i da bi se sprečilo nadimanje, sonda se kroz nos ubacuje u stomak. U slučajevima prsnutog crvuljka daju se velike doze antibiotika u cilju lečenja peritonitisa.

Koliko dugo posle hirurškog odstranjivanja crvuljka mora pacijent ostati u krevetu?

U lakšim slučajevima pacijent može ustati iz postelje već sledećeg dana. Ukoliko je došlo do peritonitisa, pacijent može biti primoran da ostane u postelji nekoliko dana ili čak i nedelja.

Koliko treba vremena da bi rana zarasla?

U običnim, lakim slučajevima rana će zarasti za nekoliko dana. Kada je postavljen dren, u slučajevima prsnutog crvuljka, do zarastanja može proći nekoliko nedelja.

Dolazi li često do infekcije rane?

Da, pošto se inficiran organ (crvuljak) vadi kroz ranu pri čemu može doći do kontaminacije (zagađenja) trbušnog zida.

Pojavljuje li se posle apendektomije često serum ili serozna tečnost u rani?

Da. Svetloružičasta tečnost se često skuplja u rani nekoliko dana posle operacije. Zbog toga hirurg ubacuje dren sa kopčom. Ovaj postupak stvara vrlo malu nelagodnost.

Da li je posle apendektomije potrebna specijalna rekonvalescentna nega?

U običnim slučajevima nije.

Postoje li neke trajne posledice apendektomije?

Ne.

Izgleda li ožiljak ružno?

Ne u običnim slučajevima. Ali ukoliko je dren bio postavljen i ako je postojala infekcija rane ožiljak na donjoj desnoj strani trbuha će se primećivati.

Da li se crevni trakt vraća normalnoj funkciji posle odstranjivanja crvuljka?

Da.

Može li posle operacije ponovo doći do apendicitisa?

Ne, ukoliko je crvuljak odstranjen. U vrlo malom broju slučajeva u kojima je postojala perforacija crvuljka ili u kojima je on bio u nedostupnom položaju, hirurg može odlučiti da samo drenira trbušnu duplju i ostavi crvuljak da bude odstranjen u nekom trenutku kasnije.

Zašto se ponekad crvujjak ostavlja u toku operacije?

Zato što može doći do daljeg širenja gnoja po trbušnoj duplji pri pokušaju odstranjivanja, naročito u onim slučajevima u kojima je došlo do formiranja lokalnog apscesa. U ovakvim slučajevima se vrši obična drenaža apscesa što obično dovodi do oporavka. Važno je insistirati da se pacijent vrati radi kasnije apendektomije pošto su ponovni napadi stalna preteća opasnost u slučajevima kada je crvuljak ostavljen.

Ako je crvuljak ostavljen na mestu u toku operacije, treba li ga kasnije odstraniti?

Da. Pošto se pacijent potpuno oporavi od prvobitnog napada, treba da ovo učini posle šest do deset nedelja.

Može li žena dozvoliti da ostane trudna posle operacije crvuljka?

Da.

Da li je posle apendektomije potrebna posebna ishrana?

Ne.

Da li se bol u predelu rane često javlja posle apendektomije?

Da. Laki bol oko rane se može osetiti u toku nekoliko nedelja posle operacije.

Koliko vremena posle obične nekomplikovane apendektomije možemo:

Da se kupamo – čim rana zaraste.
Da izađemo na ulicu – sedam do deset dana.
Ići uz i niz stepenice – sedam do deset dana.
Obavljati domaće poslove – tri do četiri nedelje.
Voziti kola – tri do četiri nedelje.
Uspostaviti bračne odnose –  tri do četiri nedelje.
Vratiti se na posao – tri do četiri nedelje.
Obnoviti fizičke aktivnosti – šest do osam nedelja.