Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir
Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dobrodošli:
Upoznajte doktore i zakažite pregled

Vrste medicinskih usluga

Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir Novi Sad

Upoznajte doktore i zakažite pregled

Dr Čedomir Njegomir psihijatar

Dr Čedomir Njegomir
Psihijatar

Eksplorativni pregled, Savetovanje, Kontrolni pregled, Kontrola komplijanse, Individualna psihoterapija REBT orijentacije, Porodič...

Zakažite pregled

Vrste medicinskih usluga

Stres je postao deo naše sakodnevice. Neko od nas uspe na adekvatan način da se izbori sa njime, a neko ima problem u suočavanju sa stresom. Ono što je sigurno jeste da posledice stresa umeju da budu izuzetno neprijatne, da nas sputaju i onemoguće nam normalan život. Reakcija na stres može biti različita i ponajviše zavisi od naše ličnosti.

Psihijatrijski tretman – procena, intervencija (psihoterapija), prevencija

Svaki psihijatrijski tretman se sastoji iz tri koraka, a to su procena, intervencija i prevencija recidiva bolesti. Prvi korak, psihijatrijska procena, tokom kog psihijatar vodi detaljan razgovor sa klijentom i zadaje niz psiholoških i drugih testova, pomaže psihijatru da stekne kompletnu sliku o problemu zbog kojeg se osoba javila i da proceni dužinu trajanja tretmana. Za ovaj, inicijalni, susret potrebno je poneti svu prethodnu dokumentaciju – prethodne procene, lekarske izveštaje, otpusnice i druga dokumenta u vezi sa problemom zbog kojeg se klijent javlja.

Nakon procene, sledi intervencija koja se obavlja u vidu individualne ili grupne psihoterapije. U zavisnosti od vrste problema koji klijent ima, ali i od njegove ličnosti, psihijatar će odrediti da li je za njegov oporavak bolja individualna ili grupna psihoterapija. Psihoterapija predstavlja planski, jasno definisan proces sa tačno određenim ciljem – otklanjanje postojećeg problema. Tokom ovog procesa, između psihoterapeuta i klijenta se uspostavlja odnos pun poverenja i uzajamnog poštovanja.

U psihijatrijskoj ordinaciji Njegomir se koristi REBT terapija (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) u rešavanju klijentovih problema. Ukoliko neki od simptoma ometaju tok psihoterapije, psihijatar određuje medikamentoznu terapiju koja treba da omogući klijentovo adekvatno funkcionisanje.

Poslednja, ali ništa manje važna faza psihijatrijskog tretmana jeste prevencija recidiva bolesti. U prevenciji najveću ulogu igra praćenje stanja od strane psihijatra i njegova stalna saradnja sa klijentom. Pored toga, psihijatar se trudi da pruži edukaciju klijenata u prepoznavanju prvih znaka problema, a kako bi mogli na vreme da se jave ne čekajući da se problem razvije u potpunosti i uzme maha.

Ono što je veoma bitno da znate jeste da se pregled kod privatnog psihijatra tretira isto kao pregled psihijatra u državnoj ustanovi. To znači da privatan psihijatar isto može da Vam izda recept, otvori bolovanje, i obavi obradu za invalidsku komisiju.

REBT terapija (racionalno emotivno bihejvioralna terapija)

REBT terapija predstavlja pravac kognitivno-bihejvioralne terapije u kojem je osnovno polazište da osoba nije uznemirena nekim događajem samim po sebi, već svojim viđenjem i tumačenjem tog događaja. Stvari koje nam se svakodnevno događaju nas ne čine srećnim, zabrinutim, ljutim itd. već način na koji ih posmatramo i tumačimo. Zbog toga, tokom psihoterapije, REBT terapeut uzima u obzir i emocije, i kognicije i ponašanje klijenata.

Osnova REBT psihoterapije

U osnovi REBT psihoterapije stoji nekoliko osnovnih principa. To su: 1. osećamo se onako kako mislimo, odnosno naše emocije su u velikoj meri uslovljene našim uverenjima; 2. mi smo sami odgovorni za naše emocije i ponašanje, odnosno svojim pogrešnim načinom razmišljanja sami sebe uznemiravamo (i upravo je taj pogrešan način razmišljanja ono što treba da promenimo) i 3. možemo da menjamo svoja uverenja i, kao posledica promene uverenja, doći će do promene u osećanjima i ponašanju.

Za koje probleme se pokazalo da je REBT delotvoran?

Efikasnost REBT terapije je mnogostruka i ona predstavlja terapiju koja se obavlja kroz mali broj seansi, ali ima dugotrajne efekte. REBT je delotvoran u rešavanju problema kao što su: depresija, panični napadi, opsesivno-kompulsivni poremećaj, agorafobija, strah od letenja avionom i druge specifične fobije. Zatim, izuzetno je efikasan u terapiji besa i agresivnosti, briga, stres, poremećaji ishrane

Depresija

Tuga predstavlja sastavni deo našeg života. Ukoliko ona ima normalne razmere i javlja se nakon gubitaka i frustracija u svakodnevnom životu, ne postoji osnova za brigu. Međutim, kada je u pitanju izrazita tuga i neraspoloženje koji traju dug period i utiču na normalno funkcionisanje osobe, tada se radi o bolesti koja se naziva depresija.

Uzroci depresije

Postoje različiti uzroci depresije, ali i vreme njenog javljanja. Pa tako, može se javiti depresija u pubertetu, depresija u trudnoći, depresija nakon porođaja, depresija nakon gubitka voljene osobe, depresija u menopauzi itd.

Depresiju svako doživljava na svoj način, ali i ona može imati različite intenzitete – od blage do depresije koja predstavlja petnju životu. Ona predstavlja ozbiljan problem, jer parališe i intetnzivno utiče na to kako se osećate, šta mislite i radite. Pa opet, neke depresivne epizode se mogu razrešiti vremenom, menjanjem načina života ili prihvatanjem podrške bliskih ljudi.

Simptomi depresije

Kod depresije su primetne promene na fizičkom planu, promene u mišljenju, osećanjima i ponašanju.

Među fizičke smetnje koje izaziva depresija spadaju: promena apetita - koja rezultira gubitkom ili povećanjem telesne težine, smetnje pri spavanju - otežano padanje u san, isprekidan san ili predugo spavanje, san ne okrepljuje čak ni kada ga ima, prisutna je smanjena energija sa osećanjem slabosti i fizičkog umora, agitiranost, uznemirenost i osećaj potrebe za stalnim kretanjem. Prisutni su fantomski bolovi – glavobolja i bolovi u mišićima bez konkretnog razloga i zatvor usled smetnji u varenju.

Za depresiju su takođe karakteristične promene u mišljenju. Osobe sa depresijom imaju problem, jer su im misli usporene, a razmišljanje, koncentracija i pamćenje otežani. Vrlo često se izbegava donošenje odluka ili je ono znatno otežano. Prisutne su i opsesivne ruminacije uz osećaj nadolazeće i neizbežne katastrofe. Osoba biva preobuzeta sopstvenim greškama ili manama, postaje samokritična i neretko se javlja preterano i bezrazložno samoosuđivanje. Prisutne su misli o smrti, samoubistvu ili nameri o samopovređivanju. U ekstremnim slučajevima osoba može da izgubi dodir sa realnošću, čuje glasove (halucinacije) ili ima čudne fikcije i sumanute ideje.

Promene u osećanjima najčešće karakterišu gubitak interesovanja za aktivnosti koje su nekada predstavljale izvor zadovoljstva, smanjeni interes i uživanje u seksu. Česta su osećanja bezvrednosti, beznađa i jake krivice. Dolazi do otupljivanja i odsustva emocija, osećaja nadolazeće katastrofe, gubitka samopoštovanja, osećanja tuge, plakanja bez vidljivog razloga, razdražljivosti, nestrpljivosti i agresivnih osećanja.

Depresija sa sobom nosi i drastične promene u ponašanju, kao što su povlačenje iz društevnih, radnih i drugih, zabavnih aktivnosti, izbegavanje donošenja odluka, zanemarivanje obaveza (kućni poslovi, plaćanje računa itd.). Nju prate i smanjenje fizičkih aktivnosti i vežbi, smanjena briga o sebi što se posebno primeti u jelu i održavanju lične higijene. Pored toga, često dolazi do povećane upotrebe alokohola, lekova bez obzira da li su oni prepisani od strane lekara ili samoinicijativno uzeti, konzumiranje uličnih droga itd.

Lečenje depresije

U slučaju da bolest ne prati odgovarajući tretman, depresija može da traje godinama i dovede do trajnih i teških posledica. Ona se ne može prevazići bez podrške i pomoći spolja već se osoba mora opredeliti za lečenje depresije. Zato je pravovremeno obraćanje psihijatru najbolji lek. Za lečenje depresije se najčešće koristi psihoterapija, ali ukoliko su simptomi depresije toliko snažni da ometaju rad i funkcionisanje klijenta, psihijatar će mu prepisati lekove (antidepresivi).

Anksiozni poremećaji

Anksioznost se ubraja u najčešće psihičke poremećaje kod kojeg osoba živi u stalnom iščekivanju da će se nešto strašno dogoditi. Na sav stres koji nas svakodnevno okružuje anksioznost, psihička napetost, strahovi, fobije, panični napadi i ostali anksiozni poremećaji, čine život drastično težim za suočavanje. Tokom psihoterapije, psihijatar otkriva uzrok anksioznog poremećaja i pristupa lečenju. Specijalistička psihijatrijska ordinacija Njegomir pruža:

  • lečenje anksioznosti,
  • lečenje stanja straha i napada panike i
  • lečenje fobija (socijalna fobija, agorafobija, ostale specifične fobije).

Psihičke bolesti

Poremećaji spavanja, demencija, psihosomatska oboljenja, bipolarni afektivni poremećaj (manično depresivni poremećaj), psihoze, opsesivno-kompulsivni poremećaj i ostale psihičke bolesti ne mogu se rešiti samoinicijativno. Za njihovo lečenje ili bar držanje pod kontrolom, potrebna je jasna i precizna dijagnostika i odgovarajući medicinski tretman. Današnji lekovi su toliko uznapredovali da više cilj farmakoterapije nije umrtvljivanje pacijenta, već njegovo osposobljavanje za uključivanje u svakodnevni život.

Bračno savetovanje

Bračno savetovanje je tu za svaki bračni par čiji problemi uzimaju maha u toj meri da počinju da utiču na njihov zajednički život, na poslovnu uspešnost jednog ili oba partnera i što je još bitnije na njihovo emotivno stanje i samopoštovanje.

Ponekad se pravi uzrok problema ne vidi, te je psihijatar tu da pomogne bračnim partnerima da rasvetle situaciju. On nema ulogu sudije koji će da odredi ko je u pravu, a ko ne, već predstavlja medij putem kojeg partneri sarađuju i pokušavaju da nađu rešenje svog problema.

Lečenje zavisnosti

Zavisnost od benzodiazepina (tzv. tabletomanija), zavisnost od alkohola i kockanja zahtevaju lečenje od strane stručnog lica. Nakon početnog koraka detoksikacije, organizuju se grupne i individualne terapije sa ciljem detektovanja i razrešenja uzroka zavisnosti i održavanja apstinencije.

Ostali psihički problemi

Psihoterapija i razgovor sa psihijatrom izuzetno su delotvorni u lečenju stanja stresa, posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) posle ratnih i civilnih trauma, u lečenju problema psihoseksualne disfunkcije oba pola (erektilne disfunkcije, prevremena ejakulacija kod muškaraca, problemi doživljavanja orgazma kod žena, problemi smanjene seksualne želje kod oba pola). Hronični bolovi raznog porekla, zastoj u učenju i problemi adolescencije takođe se mogu rešiti psihoterapijom.

Psihijatrijska procena sposobnosti

Bez obzira da li Vam treba psihijatrijska procena sposobnosti za invalidsku komisiju, mišljenje o sposobnosti za sačinjavanje testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju, psihijatrijska ordinacija Njegomir je tu za Vas. Ukoliko ste sprečeni da dođete u ordinaciju, obavljamo kućne posete po dogovoru.

Izaberite doktora i zakažite pregled

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prijatan ambijent i uspešan rad tokom 14 godina psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir, obezbediće Vam sve neophodne uslove za izlečenje. Bez obzira da li je razlog Vašeg javljanja depresija, anksiozni poremećaji, psihički problemi i poremećaji, zavisnost ili bračne nesuglasice, psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir naći će rešenje za Vas. Ne dozvolite sebi da predugo patite. Obratite se za pomoć. Već sada.

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir
Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Izaberite doktora i zakažite pregled

Preporuka strane: ,