Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Psihijatrijske ordinacije Novi Sad – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dobrodošli:
Upoznajte doktore i zakažite pregled

Vrste medicinskih usluga

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova Novi Sad

Upoznajte doktore i zakažite pregled

Dr Dragan Mitrović Neuropsihijatar

Dr Dragan Mitrović
Neuropsihijatar

Smetnje u razvoju, Autizam, Hiperkinetski poremećaj (AD HD), Anksioznost kod dece i mladih, Depresija kod dece i mladih, Bipolarni...

Zakažite pregled
Dr Slađana Martinović Mitrović psihijatar

Dr Slađana Martinović Mitrović
Psihijatar

Reakcija na stres, Anksioznost, Fobije, Opsesivno-kompulsivni poremećaji, Panični poremećaji, Posttraumatski stresni poremećaji, P...

Zakažite pregled

Dr Jelena Mučibabić
Psihijatar

Reakcija na stres, Anksioznost, Fobije, Opsesivno-kompulsivni poremećaji, Panični poremećaji, Posttraumatski stresni poremećaji, P...

Zakažite pregled

Mila Radovanović
Master psiholog porodični savetnik

Prenatalna procena trudnica i parova,psihološko-savetodavni rad sa trudnicama i parovima,psihološka procena dece, individualni psi...

Zakažite pregled

Vrste medicinskih usluga

Mentalni poremećaji, ali i nailaženje na prepreke u svakodnevnoj borbi sa stresom, u današnje vreme nisu nimalo retki. Sve više ljudi ne zna kako da se uhvati u koštac sa problemima, oseća se loše, usamljeno, neshvaćeno. U svim ovim situacijama stručna pomoć psihijatra je neprocenjiva.

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova u Novom Sadu, osnovana je sa ciljem da pomogne svima kojima je potreban psihijatrijski pregled, psihoterapija, prevencija ili lečenje mentalnih poremećaja kod odraslih, dece i mladih.

Oblasti kojima se psihijatri u ovoj ordinaciji bave su psihički poremećaji kod dece i adolescenata (dr Dragan Mitrović) i psihički poremećaji kod odraslih (dr Slađana Martinović Mitrović), ali i pomoć pri rešavanju svih drugih vrsta psihičkih problema. Lekari su dugi niz godina radili u Kliničkom centru Vojvodine, da bi konačno svoju stručnu delatnost počeli da obavljaju u privatnoj praksi. Pored toga, edukovani su iz psihoterapije.

Psychiatria Nova je jedina privatna psihijatrijska ordinacija u Novom Sadu u kojoj se obavljaju usluge iz dečije i adolescentske psihijatrije.

U mirnom, udobnom i sigurnom ambijentu ordinacije, pomoć mogu potražiti svi koji trpe psihičku patnju, koji se bore sa unutrašnjim i spoljašnjim izazovima, kao i oni koji žele da rade na poboljšanju kvaliteta života. Pristup lekara je topao i saosećajan, a princip diskrecije maksimalno ispoštovan. Da bi se postigla emocionalna ravnoteža, ulažu se razumevanje, posvećenost, humor i uverenje u mogućnost promene.

Psihijatrijska procena

Prvi razgovor sa psihijatrom služi da bi se utvrdila priroda problema, uz sagledavanje najbitnijih činilaca koji su do stvaranja problema doveli. Psihijatrijski intervju obično traju oko 45-60 minuta.

Psihijatar traži odgovore samo na ona pitanja na koja je klijent trenutno u stanju da odgovori, dok se detalji najčešće dobijaju kasnije, kada se izgradi odnos poverenja.

Lečenje mentalnih poremećaja

Nakon prvog razgovora sa psihijatrom, on će izneti svoje mišljenje i predlog na koji način se može rešavati problem zbog kojeg se klijent javio. Ukoliko se klijent složi, tretman se može nastaviti na neki od sledećih načina:

 • Farmakološki tretman - U kombinaciji sa psihoterapijom i savetovanjem, lekovi mogu biti veoma efikasna komponenta u tretmanu mnogih mentalnih poremećaja, kao i poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti, pri čemu klijent odlučuje da li želi farmakološki tretman. U tretmanima pojedinih mentalnih poremećaja lekovi su neophodni.
 • Psihoterapija -  interaktivan proces između terapeuta i klijenta/grupe klijenata, i sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika, koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja ili eliminisanja simptoma mentalnih poremećaja. Omogućava uspešnije funkcionisanje na ličnom, profesionalnom i socijalnom planu.

Dečija i adolescentska psihijatrija

Kao što je već rečeno, u psihijatrijskoj ordinaciji Psychiatria Nova stručnjaci se bave i lečenjem poremećaja koje obuhvataju dečija i adolescentska psihijatrija. Tu spadaju:

 • Smetnje u razvoju
 • Autizam
 • Hiperkinetski poremećaj (AD HD)
 • Anksioznost kod dece i mladih
 • Depresija kod dece i mladih
 • Bipolarni poremećaji
 • Shizofrenija
 • Poremećaji u ishrani (anoreksija, bulimija)
 • Problemi uklapanja u društvo
 • Adolescentna kriza
 • Poremećaji seksualnog identiteta
 • Poremećaji ponašanja

Psihijatrijske usluge kod odraslih

Među problemima i poremećajima koje obuhvataju psihijatrijske usluge kod odraslih u ovoj psihijatrijskoj ordinaciji leče se:

 • Reakcija na stres
 • Anksioznost
 • Fobije
 • Opsesivno-kompulsivni poremećaji
 • Panični poremećaji
 • Posttraumatski stresni poremećaji
 • Psihosomatski poremećaji
 • Depresija
 • Bipolarni poremećaji
 • Psihoze
 • Shizofrenija
 • Demencija
 • Poremećaji ličnosti
 • Alkoholizam
 • Poremećaji spavanja
 • Seksualne disfunkcije
 • Partnerski, bračni i porodični problemi

Psihijatrijska veštačenja

U ordinaciji se obavljaju i psihijatrijski pregledi uz formulisanje stručnog nalaza za potrebe različitih ustanova.

Principi rada

Rad psihijatrijske ordinacije Psychiatria Nova zasniva se na nekoliko principa:

 • Eklekticizam - U traženju rešenja za problem psihijatar se služi različitim farmakološkim i psihoterapijskim strategijama.
 • Individualizovan pristup klijentu – Obezbeđivanje podrške koja najbolje odgovara individualnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta.
 • Interaktivni princip – Terapeut i klijent rade zajedno na određivanju ciljeva tretmana i načina na koji će ti ciljevi biti postignuti.

 

Izaberite doktora i zakažite pregled

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova, u Novom Sadu, ustanova je u kojoj se obavljaju sve psihijatrijske usluge: psihijatrijski pregled, psihoterapija, prevencija i lečenje mentalnih bolesti kod dece, adolescenata i odraslih.

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Izaberite doktora i zakažite pregled

Preporuka strane: ,