Prof. dr Petar J. Slankamenac Neuropsihijatar – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Prof. dr Petar J. Slankamenac Neuropsihijatar – Neurološko – Psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Prof. dr Petar J. Slankamenac Neuropsihijatar

Medicinske usluge

Biografija doktora

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Doppler i duplex krvnih sudova

Doppler i duplex krvnih sudova vrata i glave je ultrazvučni pregled koji omogućava neinvazivan prikaz protoka krvi kroz krvni sud i analizu stanja krvnog suda, što može uputiti na poremećaj protoka i prisustvo plaka, odnosno suženje krvnog suda. Doppler i duplex krvnih sudova radi se :

  • kod osoba za koje se sumnja da su pod povećanim rizikom za nastanak moždanog udara
  • kod osoba koje imaju visok krvni pritisak, poremećene vrednosti masnoća u krvi, povišene vrednosti šećera u krvi, stres u svakodnevnom poslu
  • kod osoba porodično opterećenim za moždani udar i bolesti srca
  • preporučuje se i rizičnim bolesnicima pre velikih operacija

Neurološki pregled
Pregled lekara specijaliste je klasičan pregled neurologa a obuhvata ispitivanje stanja svesti, pregled kranijalnih nerava (vid, sluh, mimika), proveru osnovnih psihičkih funkcija, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje stajanja i hoda, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje koordinacije, senzibiliteta, kontrole sfinktera.

Biografija doktora: Prof. dr Petar J. Slankamenac Neuropsihijatar

Petar J. Slankamenac, neuropsihijatar, redovni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Aktivan u edukaciji lečenja i prevencije od moždanog udara a od 1990. godine uveo metodu transkranijalnog doplera u proceni moždane cirkulacije. Subspecijalista je iz kliničkog ultrazvuka i ekspert ultrazvučne neurodijagnostike. Osnovao je odeljenje urgentne neurologije na Klinici za neurologiju. Upravnik Klinike za neurologiju je bio u dva mandata. 2008. godine osniva Jedinicu za moždani udar pri Klinici za neurologiju i iste godine uvodi u kliničku praksu fibrinolitičku terapiju u lečenju ishemijskg moždanog udara na Klinici za neurologiju. Godinu dana kasnije inicira osnivanje Jedinice za moždani udar u Zrenjaninu i Subotici.

Projekat Telestroke u Vojvodini je započeo 2009. godine, kao prvi ovakav projekat na Balkanu, a podrazumevao je primenu telemedicine u lečenju moždanog udara. Ovaj projekat podrazumeva princip “ista šansa za oporavak svih obolelih od ishemijskog moždanog udara, bez obzira na lokalitet obolevanja”.

Aktivno učestvuje u radu Društva lekara Vojvodine. Pokrenuo je dva edukaciona simpozijuma. U junu koji je posvećen dijagnostičkim i terapijskim aspektima moždanog udara i oktobru koji se odnosi na riziko faktore. Godišnje održava Školu za UZ dijagnostiku moždanog krvotoka.

Autor ili koautor je u preko 200 radova, više knjiga, monogafija i udžbenika. Od 1980. godine je radio u zdravstvenim ustanovama u Somboru, Kuli, Kruščiću i Vršcu a od 1987. na Klnici za neurologiju u Novom Sadu. Od 2016. do 2019. godine je bio vd direktor KC Vojvodine.

Član je: SLD-DLV sekcija za neurologiju, Udruženje neurologa Srbije, Evropsko udruženje neurologa, Svetsko udruženje neurologa, SLD-Sekcija za UZ, SLD-DLV sekcija za gerijatriju, ESNCH- Evropsko udruženje za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku, član Akademije Medicinskih Nauka Srpskog Lekarskog Društva. Profesor je po pozivu Medicinskog fakulteta, Unverziteta u Banja Luci, Nosilac je više priznanja za svoj rad od strane DLV SLD, Udruženja za UZ, udruženja neurologa Srbije i okruženja.

Zakazivanje pregleda

Prof. dr Petar J. Slankamenac

NeuropsihijatarMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis

Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Prof. dr Petar J. Slankamenac, neuropsihijatar – subspecijalista iz kliničkog ultrazvuka i ekspert ultrazvučne neurodijagnostike. U  ordinaciji Neuropraxis obavlja pregled Doppler i duplex krvnih sudova vrata i glave i neurološke preglede.

Neurološka i psihijatrijska ordinacija Neuropraxis
Bulevar patrijarha Pavla 36, Lokal 2
21000 Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,