Alkoholizam – navika ili zavisnost

Da li je alkoholizam samo navika ili istinska adikcija (zavisnost)?

On obično počinje kao navika, ali u kasnijim stadijumima postaje stvarna zavisnost, stručno rečeno adikcija.

Kako se postaje zavisan od alkohola?

U organizmu se na neki nepoznat način stvara potreba za alkoholom kojoj je, u najvećem broju slučajeva, teško ili čak i nemoguće odoleti.

Kako razlikujemo pravog alkoholičara od osobe koja samo mnogo popije?

Istinski alkoholičar prekomerno pije i njegova zavisnost od alkohola je poprimila takve razmere da on pokazuje primetan duševni poremećaj ili poremećaj fizičkog i mentalnog zdravlja. Pacijent nije u stanju da odgovori svojim društvenim i materijalnim obavezama.

Ima li i drugih simptoma po kojima se može razlikovati alkoholičar od čoveka koji mnogo popije?

Da. Alkoholičar može steći naviku da pije još od jutra i može imati prekid u kontinuitetu mišljenja. Prekidi u kontinuitetu mišljenja znače u stvari periode amnezije — gubitka sećanja, potpunog zaborava događaja koji su se alkoholičaru desili u piću, a kojih se ne može setiti u treznom stanju.

Da li je pravi alkoholizam rezultat stalnog uživanja u piću ili neki ljudi imaju prirodnu sklonost ka alkoholizmu?

Eksperimentalni radovi su ukazali da alkoholičari pri rođenju mogu imati određene nedostatke u konstituciji bilo fizičkoj bilo psihičkoj koji mogu stvarati predispoziciju ka alkoholizmu. Ipak tek posle dužeg uživanja alkohola ispoljava se ova tendencija. A to znači da osoba sa konstitucionim alkoholičarskim nedostacima nikad neće postati alkoholičar ako nikad ne pije.

Koji su uzroci alkoholizma?

Glavni fizički uzrok izgleda da su promene metabolizma u organizmu koje nastaju posle duže konzumacije alkohola što osobu čini zavisnom od alkohola. Izgleda da su glavni psihološki razlozi povećana nesigurnost i depresija koja se može smanjiti pićem, ili želja da se izbegnu neprijatne strane stvarnosti. Takođe mogu postojati i društveni uzroci kao što su, na primer, društvena sredina u kojoj postoje mnoge restrikcije kojih će jedinka pokušati da se oslobodi predajući se piću.

Postoji li porodični alkoholizam?

Da. Predisponirajuća alkoholičarska konstitucija može imati nasledne faktore. S druge strane, korišćenje alkohola kao sredstva za izbegavanje napetosti i stvarnosti deca uče od svojih roditelja. Bilo šta da je razlog, u većini slučajeva jedan ili oba roditelja alkoholičara i sami su bili alkoholičari.

Postoji li neki način da se neko ko pije spreči da postane alkoholičar?

Da, uočavanjem ranih simptoma zavisnosti od alkohola. Osoba koja shvata da je postala toliko zavisna od alkohola da ne bi bez njega mogla prebroditi dan, a naročito teške situacije, shvatiće da mora preduzeti odlučne mere kojima će postići izbegavanje opasnosti od još veće zavisnosti. Tada se odgovarajućim psihološkim i medicinskim lečenjem može izbeći dalja zavisnost.

Postoje li neka psihološka stanja koja otkrivaju predispoziciju jedinke ka alkoholizmu?

Neki istraživači smatraju da osoba sa alkoholičarskim tendencijama ima niži krvni pritisak, povećanu mišićnu napregnutost i izvesne žlezdane poremećaje. Ali ovi se nalazi ne mogu uvek ustanoviti i stvarna zavisnost (adikcija) može nastati bez ijednog od njih.

Koji organi bivaju najčešće oštećeni prekomernim uživanjem u alkoholu?

Jetra i želudac. Oštećenje jetre se karakteriše masnom degeneracijom ćelija jetre što na kraju može dovesti do smrti. Želudačni čir može biti u izvesnoj meri prouzrokovan prekomernim trošenjem alkohola, a poznato je da hronični gastritis u izvesnim slučajevima nastaje iz istog razloga.

Da li razni testovi sa sigurnošću mogu utvrditi da li je neko pod uticajem alkohola?

Da, pregled krvi na alkohol je vrlo precizan test. Alko-test takođe je vrlo pouzdan. Smatra se da je pacijent pod uticajem alkohola ako sadržaj alkohola u krvi prelazi određenu granicu.

Može li alkoholizam skratiti dužinu života?

Može, jer alkoholičari dobijaju bolesti jetre, srca i pluća. Pored toga, njima nedostaju vitamini a javljaju se i akutne infekcije koje mogu dovesti do smrti. Oni su pored toga žrtve smrtonosnih saobraćajnih nesreća i samoubistava. Statistike pokazuju da alkoholičari manje žive od ljudi koji to nisu.

Da li je za osobu koja boluje od tuberkuloze opasno da uzima alkohol?

Da. Na neki način tuberkuloza se češće sreće kod alkoholičara nego inače. Ovo oboljenje je kod alkoholičara obično i ozbiljnije zbog njegovog lošeg opšteg stanja.

Da li je upotreba alkohola opasna za dijabetičare?

Da. Mnogi pacijenti koji padaju u dijabetičke kome dobijaju ove napade posle prekomernog pića.

Kakav je uticaj uživanja alkohola na srce pacijenta?

U malim količinama alkohol u stvari pomaže pacijentu koji boluje od angine pektoris pošto proširuje srčane krvne sudove. S druge strane, ako se uzima prekomerno, naročito u teškim srčanim oboljenjima, može predstavljati dodatno opterećenje srca zbog preteranih količina tečnosti u krvotoku (slučaj »pivskog srca«).

Postoje li neki lekovi koji pojedincu mogu pomoći da izbegava piće?

Do izvesnog stepena trankvilizanti i antabus mogu smanjiti napetost i na taj način umanjiti pacijentovo osećanje potrebe za alkoholom.

Da li alkoholičarke imaju normalnu decu, ili hoće li piće povrediti dete u toku trudnoće?

Alkoholičarke obično imaju normalnu decu, ali efekti alkohola na nerođeno dete mogu ostati skriveni dugo godina.

Da li uživanje u alkoholu utiče na nerođeno dete?

Alkohol prolazi kroz posteljicu j ulazi u krvotok nerođenog deteta. Mnoge žene koje su hronični alkoholičari tvrde da posle petog ili šestog meseca trudnoće, kada neumereno piju, osećaju da dete u utrobi postaje aktivnije. Pa ipak, koliko se zna, piće ne prouzrokuje nikakve promene u razvoju ploda.

Da li je osoba u akutnom stanju alkoholizma opasna?

Bez sumnje jeste, jer gubi osećaj razuma i može učiniti mnoge stvari koje trezna nikad ne bi učinila.

Da li je piće opasno u vožnji?

Vrlo opasno. U oko pedeset odsto svih saobraćajnih udesa sa smrtonosnim ishodom učestvovali su vozači koji su pili.

Kada su ljudi najpodložniji alkoholnoj adikciji?

Kada preživljavaju velike stresove. Na primer, mnoge žene alkoholičari tvrde da prekomerno piju upravo pred početak menstrualnog ciklusa. Ponekad, osoba počinje da više pije kad joj je neko blizak umro.