Alkoholizam – Lečenje alkoholizma

Kakvo je savremeno lečenje alkoholizma?

To je i medicinsko i psihijatrijsko lečenje. Smatra se da su alkoholičari ljudi sa emocionalnim poremećajima koje treba podvrgnuti psihoterapiji bilo pojedinačno bilo u grupi. Lekovi koji se danas najviše koriste su trankvilizanti, za smanjenje napetosti, i antabus.

Šta je antabus?

To je lek koji menja metabolizam u organizmu tako da osoba nije više u stanju da podnosi alkohol. Ako pacijent u toku lečenja antabusom uzima alkohol oseća se krajnje loše.

Kakve su šanse izlečenja od alkoholizma?

Polovina svih alkoholičara, uključujući i zapuštene slučajeve, može pravovremenim lečenjem postići rehabilitaciju. S druge strane, kada je pacijent jako motivisan da se leči, njegovi izgledi za izlečenje su devedeset odsto bez obzira na poodmaklost navike.

Od kakve su pomoći organizovanje bivših alkoholičara i njihove akcije u lečenju alkoholizma?

Ovakvo organizovanje, obično uz zdravstvene ustanove koje se bave lečenjem alkoholizma, zasnovano na osećanju solidarnosti sa specijalnim pravilima ponašanja u svojim redovima, vrlo je efikasno u lečenju alkoholizma.

Organizaciju osnivaju i vode sami bivši alkoholičari. Kako oni ostvaruju veliki broj »izlečenja« bez ikakvih lekova, njihov rad ukazuje na psihološke i društvene aspekte problema.

Kako često se takozvani »izlečeni« alkoholičari vraćaju piću?

Alkoholičari se nikada ne smatraju »izlečenim« već samo »pod kontrolom«. Jedna jedina čašica može kontrolisanog alkoholičara vratiti potpuno nekontrolisanom uživanju alkohola.