Psihološko savetovalište, Olivera Stojšić Psiholog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Psihološko savetovalište, Olivera Stojšić Psiholog – Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Olivera Stojšić Psiholog
Olivera Stojšić, psiholog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna ginekološka bolnica Genesis Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Psihološko savetovalište u okviru naše bolnice otvoreno je za: osobe koje se leče od bračnog steriliteta, trudnice i porodilje.

Reakcija na dijagnozu steriliteta je individualna i kod svakog para zavisi od samih ličnosti, njihovog međusobnog odnosa, doživljaja okoline itd. Međutim, stres koji donosi lečenje kod velikog broja ljudi izaziva intenzivna osećanja sa kojima se osobe suočavaju pre, tokom i nakon raznih medicinskih tretmana.

Osećanja i razne psihološke reakcije koje se mogu javiti čine prirodan deo procesa koji donosi bračni sterilitet. Osobe koje su u ovom periodu svog života mogu osećati tugu, ljutnju, strah, osećanje krivice, gubitak osećanja kontrole. Takođe, mogu se javiti i napetost, sramota i stid, osećanje bespomoćnosti i neadekvatnosti.
Uz dobru emocionalnu podršku i psihološku pomoć, pacijent, kao i njegov/njen partner sebi mogu olakšati ovaj stresan proces.

Psiholog individualnim ili bračnim savetovanim radom pomaže u poboljšanju načina suočavanja sa sterilitetom, doprinosi uspešnosti medicinskih intervencija i smanjuje rizik eventualnih negativnih psiholoških posledica.
Budući da psihološki razlozi mogu doprinositi problemu steriliteta, uz psihološko savetovanje se znatno mogu smanjiti nepovoljne emocionalne pojave u procesu lečenja steriliteta i prolasku kroz proces vantelesne oplodnje.
Kada se željena trudnoća ostvari, psihološko savetovanje dodatno pomaže u dobijanju informacija i podrške u periodu trudnoće, pripremama za porođaj, kao i u pripremama za buduću ulogu roditelja. Uz ovakvu podršku, ceo proces ulaska u ulogu roditelja je manje stresan, opremajući Vas znanjem i veštinama uz koje ćete mnogo manje brinuti, a mnogo više uživati.

STRES I STERILITET
Većina parova nema poteškoća u fizičkom ostvarenju sebe kao roditelja kada imaju potrebu za tim. Suočavanje sa dijagnozom steriliteta je veoma stresna za bračni par. S obzirom na to da sterilitet nije njihov izbor i ono što su želeli i planirali, mogu se osećati kao da gube kontrolu nad svojim životima. Osobe u ovom periodu često doživljaju normalne, ali ipak veoma neprijatne emocije.

Tipične reakcije koje su javljaju su šok, neverica, strah, tuga, ljutnja i td. Ovo su načini kojima se naš um prilagođava novonastaloj, nepoznatoj, stresnoj situaciji.

Ljudi se u ovoj fazi često mogu osećati zbunjeno, neadekvatno.

Sterilitet može dovesti i do raznih problema u partnerskom odnosu.
Manjak komunikacije i neadekvatno izražavanje osećanja mogu dovesti do otuđenja partnera jedno od drugog, što dalje utiče na kvalitet njihovog emotivnog, porodičnog i seksualnog života.
Žene su sklonije da otvorenije iskazuju svoje emocije u odnosu na muškarce koji se trude da budu jaki i drže sve pod kontrolom.

Međutim, to ne znači da muškarci ne osećaju te emocije i isti nivo stresa kao i žene.
Istraživanja pokazuju da muškarci koje se leče od steriliteta izveštavaju o smanjenju samopouzdanja i samopoštovanja, osećanja manje vrednosti i osećaja da gube svoju muževnost usled nemogućnosti da se ostvare u ulozi roditelja.

Osim partnerskog odnosa, mogu nastati promene i u ostalim važnim međuljudskim odnosima.
Porodica i prijatelji mogu nenamerno uticati na povećanje stresa kod osoba koje se leče od steriliteta nudeći, iz najbolje namere, razne savete i mišljenja koja su pogrešna.

Ovo može uticati na povećanje osećaja izolovanosti i nepripadanja kod para ili individue, što za posledicu može imati izbegavanje prijatelja koji čekaju dete ili porodice koja ih ima.

Biografija doktora: Olivera Stojšić Psiholog

Olivera Stojšić, psiholog

Olivera Stojšić diplomirala Psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Zavšila edukaciju iz Racionalno emotivne bihevioralne terapije (Albert Ellis institute, New York).
Posedujuje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i savetodavnom – terapijskom radu sa odraslima.
Voditelj brojnih radionica iz oblasti komunikacije ( Asertivni trening i NLP trening).
Instuktor joge i član Europen Yoga Alliance. Sudski veštak iz oblasti medicine i psihologije.

Zakazivanje pregleda

Olivera Stojšić

PsihologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna ginekološka bolnica Genesis

Uroša Predića 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Psihološko savetovalište u okviru Genesis bolnice otvoreno je za osobe koje se leče od bračnog steriliteta, trudnice i porodilje. U savetovalištu dočeka će vas diplomirani psiholog Olivera Stojšić.

Specijalna ginekološka bolnica Genesis
Uroša Predića 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: