Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut – Psihološko savetovalište Psychogenesis

Psihološko savetovalište Psychogenesis
Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Danijela Budiša Ubović Doktor psiholoških nauka
Danijela Budiša Ubović, psiholog u Novom Sadu

Medicinske usluge

Biografija doktora

Psychgenesis pšihološko savetovalište u Novom Sadu

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Psihoterapija i savetovanje
Jedna od usluga koju možete dobiti kod nas jesu psihoterapija i savetovanje. Glavni cilj ovakve vrste rada jeste unapređenje kvaliteta Vašeg života, naročito onih aspekata koji su povezani sa Vašim odnosom prema sebi. Kada dođete kod nas i kažete šta želite da postignete, mi ćemo napraviti procenu koliko vremena je potrebno da dostignete željeni cilj. Na raspolaganju je psihoterapija za odrasle i adolescente.

Psihodijagnostika/Klinička procena
Kod nas možete dobiti procenu Vašeg psihičkog funkcionisanja, osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti i/ili intelektualne očuvanosti, najčešće na predlog psihijatra, psihoterapeuta ili lekarske komisije. Klinička procena se vrši na osnovu podataka koje sam klijent daje o sebi, podataka koje daju osobe iz klijentovog okruženja (ako su na raspolaganju) i na osnovu rezultata sa primenjenih psiholoških testova.

Biografija doktora: Dr Danijela Budiša Ubović Doktor psiholoških nauka

Danijela Budiša Ubović, psiholog u Novom Sadu

Završila je osnovne studije psihologije u redovnom roku, kao i postdiplomske studije iz Kliničke psihologije, i odbranila doktorsku disertaciju početkom 2013. godine.

Od 2007. godine ima zvanje psihoterapeuta na nacionalnom nivou, a od 2013. godine i na međunarodnom nivou. Trenutno ima status vanrednog međunarodnog edukatora i supervizora iz transakcione analize.

Za 13 godina rada u praksi, dr sc. Budiša Ubović je imala preko 650 psihodijagnostičkih procena i preko 5000 sati psihoterapijskog rada.

Radi i kao edukator i supervizor u TA Centru, nacionalnoj asocijaciji transakcionih analitičra Srbije. Član je međunarodnog udruženja za Transakcionu analizu (ITAA) i TA Centra – asocijacija transakcionih analitičara Srbije.

Nepunih deset godina bila je angažovana u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za psihijatriju. Radila je tri godine kao koordinator i psihoterapeut u Savetovalištu za probleme upotrebe psihoaktivnih supstanci, EMPRONA, Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada.

Četiri godine je radila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, kao asistent sa doktoratom na psihološkim predmetima.

Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i konferencijama, gde je prezentovala naučne radove, koje je takođe pisala i za brojne domaće i međunarodne naučne časopise. Koautor je u nekoliko domaćih monografija i priručnika.

Živi i radi u Novom Sadu.

Zakazivanje pregleda

Dr Danijela Budiša Ubović

Doktor psiholoških naukaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihološko savetovalište Psychogenesis

Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihološko savetovalište Psychogenesis

Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, doktor psiholoških nauka i Transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije. Osnivač psihološkog savetovališta Psychogenesis.

Psihološko savetovalište Psychogenesis
Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: