Psihološka savetovališta Novi Sad – Psihološko savetovalište Psychogenesis

Psihološka savetovališta Novi Sad – Psihološko savetovalište Psychogenesis

Psihološko savetovalište Psychogenesis
Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dobrodošli:
Upoznajte doktore i zakažite pregled

Vrste medicinskih usluga

Psychgenesis pšihološko savetovalište u Novom Sadu

Upoznajte doktore i zakažite pregled

Danijela Budiša Ubović, psiholog u Novom Sadu

Dr Danijela Budiša Ubović
Doktor psiholoških nauka

Psihoterapija i savetovanje,Psihodijagnostika,Klinička procena

Zakažite pregled

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihološko savetovalište Psychogenesis

Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihološko savetovalište Psychogenesis

Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Osnivač je Danijela Budiša Ubović, psiholog i psihoterapeut, doktor psiholoških nauka i Transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije.

Adresa sajta: www.danijelabudisa.com

Psihoterapija i savetovanje

Jedna od usluga koju možete dobiti kod nas jesu psihoterapija i savetovanje. Glavni cilj ovakve vrste rada jeste unapređenje kvaliteta Vašeg života, naročito onih aspekata koji su povezani sa Vašim odnosom prema sebi. Kada dođete kod nas i kažete šta želite da postignete, mi ćemo napraviti procenu koliko vremena je potrebno da dostignete željeni cilj.
Na raspolaganju je psihoterapija za odrasle i adolescente.
Kroz psihoterapiju i savetovanje možete postići sledeće ciljeve:

 • da se oslobodite različitih strahova, strepnji i zabrinutosti
 • neraspoloženja
 • preterane samokritičnost i nesigurnosti
 • neželjenih navika i ponašanja
 • da lakše i brže prođete određene razvojne zadatke, kao što su odabir profesije, nalaženje zaposlenja, osamostavljivanje u odnosu naroditelje, zasnivanje porodice, dobijanje prinove i dr.
 • da lakše i brže prođete određene životne krize i teške životne događaje, kao što je razvod, gubitak posla i dr.
 • da prevaziđete različite mentalne poremećaje, kao što su anskiozni i poremećaji raspoloženja
 • da prevaziđete sumnju u sebe i svoje sposobnosti
 • da bolje razumete sebe, svoje misli, osećanja i ponašanja
 • da unapredite Vašu emocionalnu inteligenciju, što, pored ostalog, što znači da ćete naučiti da prepoznate sopstvena osećanja, spoznate njihovu funkciju i iskoristite ih na najbolji mogući način
 • da unapredite svoje veštine komunikacije
 • da postignete druge terapijske ciljeve, koji ovde nisu navedeni, a koji će da doprinesu da se dobro osećate u soptvenoj koži.

Na psihoterapiju najčešće dolaze preduzimljive osobe, sa inicijativom i sklonošću da aktivno rešavaju vlastite probleme.

Psihodijagnostika/Klinička procena

Kod nas možete dobiti procenu Vašeg psihičkog funkcionisanja, osobina ličnosti, intelektualnih sposobnosti i/ili intelektualne očuvanosti, najčešće na predlog psihijatra, psihoterapeuta ili lekarske komisije.

Klinička procena se vrši na osnovu podataka koje sam klijent daje o sebi, podataka koje daju osobe iz klijentovog okruženja (ako su na raspolaganju) i na osnovu rezultata sa primenjenih psiholoških testova.

Danijela Budiša Ubović je transakcioni analitičar, a više o ovom psihijatrijskom pravcu možete pročitati na ovom linku: Transakciona analiza.

Psihološko savetovalište Psychogenesis
Somborska 21, III sprat, stan 40
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Izaberite doktora i zakažite pregled

Preporuka strane: ,