Hemihipertrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemihipertrofija, preterano rašćenje ili razvoj jedne strane tela ili nekog organa na jednoj strani tela.

Preporuka strane: