Hematin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematin, sastojak hemoglobina koji sadrži gvožđe.

Preporuka strane: