Narkoman – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Narkoman, osoba koja zavisi od nekog leka, droge.

Preporuka strane: