Efidroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efidroza preterano znojenje.

Preporuka strane: