Efidroza

Efidroza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Efidroza preterano znojenje.