Tentorijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tentorijum, fibrozno tkivo u vidu školjke koje odvaja dva glavna dela mozga, veliki mozak i mali mozak, cerebrum i cerebelum.

Preporuka strane: