Temporomandibularni zglob – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Temporomandibularni zglob, spoj donje vilične kosti i slepoočne kosti, sa strane glave i ispred uha.

Preporuka strane: