Tenezam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Tenezam, nagon i napon pri pokušaju da se mokri ili da se isprazni debelo crevo, da se defecira.

Preporuka strane: