Medicinski rečnik – Pojmovi na R

Medicinski pojmovi na slovo R. Ova stranica Vam nudi oko 325 članaka – objašnjenja za medicinski pojam na slovo R: Rabdomiom, Rabijes, Radijalan, Radiorezistentan, Radon…

Ukoliko želite da objavite članak teme: Medicinski rečnik – Pojmovi na R, javite nam se putem kontakt forme.

Razmazi kancerskih ćelija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Razmazi kancerskih ćelija, npr. Papanikolau razmazi ćelija koje su dobijene brisom iz tkiva, a sadrže i kancerske ćelije. Takvi razmazi se stave na staklenu pločicu i zatim se ispituju pomoću mikroskopa.

Reagens – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reagens, ma koja supstanca koja se upotrebljava za hemijske reakcije.

Reakcija, anafilaktička – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, anafilaktička, alergijski odgovor koji proističe iz kontakta sa nekom materijom na koju je ta osoba preosetljiva.

Reakcija, imuna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, imuna, reakcija na neki test koji pokazuje da ta osoba nije prijemčiva za određenu bolest.

Reakcija, koordinisana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, koordinisana, normalni mišićni odgovor.

Reakcija, lokalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, lokalna, reakcija koja se dešava u oblasti u kojoj je primenjen neki stimulus.

Reakcija, manijako-depresivna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, manijako-depresivna, periodi velike žustrine, elana, koji se smenjuju sa periodima teške depresije.

Reakcija, paranoidna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, paranoidna, osećanje progonjenosti.

Reakcija, šizofrenična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, šizofrenična, termin koji se upotrebljava da označi oblik šizofrenije.

Reakcija, transfuziona – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reakcija, transfuziona, simptomi koji se javljaju kod primaoca krvi a koji su prouzrokovani transfuzijom inkopatibilne krvi.

Reanimirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reanimirati, oživeti.

Rebarca rskavica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rebarca rskavica, rskavica koja povezuje rebra sa grudnom kosti.

Recesivne karakteristike – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Recesivne karakteristike, karakteristike koje imaju tendenciju da ne budu vidljive ili aktivne kada se nasleđuju.

Recidiv – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Recidiv, vraćanje već preležane bolesti.

Redukcija frakture – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Redukcija frakture, repozicija ili nameštanje slomljenih delova kosti da ponovo srastu.

Reduplikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reduplikacija, udvostručavanje, udvojenost, kao što je npr. urođena deformacija u kojoj izvesni delovi digestivnog trakta mogu biti udvojeni.

Refleks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, nehotični pokret telii, mišića, radnja; nevoljan odgovor na neki stimulans, nadražaj.

Refleks, Ahilov – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, Ahilov, petni refleks.

Refleks, Babinskog – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, Babinskog, podizanje (ne savijanje), dorzifleksija palca stopala ukoliko se zagrebe taban; kod dece se javlja kao normalna pojava.

Refleks, cilijami – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, cilijami, promene u veličini pupile (zenice) oka.

Refleks, instinktivni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, instinktivni, prirodni refleks.

Refleks, korgunktivalni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, korgunktivalni, žmirkanje očnih kapaka ukoliko se dotakne površina oka.

Refleks, kožni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, kožni, ma koja kožna reakcija koja je prouzrokovana nadražajem, stimulacijom.

Refleks, patelarni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, patelarni, trzaj kolena, refleks.

Refleks, protektivan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, protektivan, automatski odbrambeni refleks protiv nečega što preti da naškodi, da ošteti telo.

Refleks sisanja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks sisanja, instinktivni refleks novorođenog deteta ako ma šta dođe u dodir sa njegovim usnama.

Refleks, uslovljen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, uslovljen, stečeni refleks u kome je odgovor automatski zbog ponavljanja nadražaja (ponovljena asocijacija sa stimulusom).

Refleks, vazomotorni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refleks, vazomotorni, kontrakcija ili dilatacija krvnih sudova kao odgovor na nadražaj.

Refluks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refluks, tok nečega u suprotnom pravcu.

Refrakcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refrakcija, prelamanja oka, ispitivanja očiju u cilju propisivanja naočara.

Refraktoran – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refraktoran, odnosi se na bolest koja ne odgovara povoljno na lečenje.

Refrigeracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Refrigeracija, hlađenje.

Regeneracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regeneracija, zaceljenje tkiva, ozdravljenje.

Regija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regija, region, deo tela, kao što je npr. abdominalna regija.

Regionalni ileitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regionalni ileitis, zapaljenjsko oboljenje koje se najčešće lokalizuje u donjem delu tankog creva.

Regurgitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Regurgitacija, tok tečnosti u suprotnom pravcu, često se odnosi na mleko ili hranu koja se vraća kroz usta pošto je odojče jednom već bilo progutalo.

Rehabilitacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rehabilitacija, lečenje uprav ljeno ka uspostavljanju normalnih funkdja u osobe koja je duže vremena bila bolesna.

Reinfekcija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reinfekcija, druga infekcija sa istom klicom.

Reklinghauzenova bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reklinghauzenova bolest, na- sledno (hereditarno) obolje- nje koje se karakteriše stva- ranjem malih tumora duž to- ka nerava ispod kože.

Rekonvalescent – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rekonvalescent, koji se oporavlja posle bolesti.