Reagens – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Reagens, ma koja supstanca koja se upotrebljava za hemijske reakcije.

Preporuka strane: