Rastvor, zasićen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Rastvor, zasićen, rastvor koji sadrži sve čvrste materije koje može da primi u rastvorenom stanju.

Preporuka strane: