Racionalizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Racionalizacija, mentalni pokušaj da se opravda neprihvatljiva situacija.

Preporuka strane: