Radiorezistentan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Radiorezistentan, otporan na efekte radijacije, te prema tome se ne može uništiti x-zracima ili drugom vrstom radioaktivnosti.

Preporuka strane: